PDA

View Full Version : Các Bài Toán Đã Được Giải


Pages : [1] 2

 1. hệ 3 ẩn trong Z
 2. định lý của Folklore về các đa thức với hệ số nguyên
 3. Các prồ vào giúp em với
 4. bài siêu khủng
 5. pt nghiệm nguyên
 6. IMO shortlist 2003
 7. IMO shortlist 2005
 8. giúp gấp với!
 9. ước chung lớn nhất của 4 số nguyên dương
 10. một quan hệ chia hết
 11. tính chất nhân của gcd
 12. Một đẳng thức giữa \mu và \phi
 13. hàm \phi (x,n)
 14. chào mừng 20-11
 15. Giải PT nghiệm nguyên
 16. quan hệ chia hết và số chữ số 1 trong cơ sở 2
 17. lcm và gcd
 18. tam giác cạnh nguyên, CWMO 2007
 19. tìm n với t/c...,CWMO 2007
 20. Easy
 21. giúp em với
 22. vô hạn
 23. Phương trình Pell!
 24. Tìm N min!
 25. bài post đàu tiên
 26. giúp em với
 27. m,n
 28. a,b
 29. Có thể vét hết nghiệm của pt này .
 30. Bài này dễ quá dành cho dân chuyên hoá
 31. Tìm n
 32. cần lời giải hay
 33. tập ,tập và tập
 34. số mũ của 2
 35. tích của các số nguyên liên tiếp
 36. tổng 2 bình phương
 37. Vinhphuc TST round1_prob3
 38. Một bài Rusia 2001
 39. Tìm bộ số (khá hay)
 40. Khó hay dễ???
 41. Dãy số với phần nguyên -Kì thi chọn HSG Hải Dương-Hơi cũ
 42. tìm n
 43. chứng minh rằng
 44. chứng minh tồn tại dãy số nguyên thỏa mãn điều kiện
 45. Xác định điều kiện chia hết với mọi n-USA Team Selection Test 2007
 46. Chứng minh bất đẳng thức với số dãy số dư -USA Team Selection Test 2007
 47. Tập hữu hạn các số nguyên dương-VietnamTST 1990, bài 4
 48. tổng n căn là hữu tỉ (nhờ các bạn dịch hộ)
 49. một kết quả nổi tiếng về số vô tỷ (từ mathlinks.ro)
 50. Một bài về dirichle
 51. mọi số >169 có thể biểu diễn như tổng 5 chính phương
 52. Tập nguyên tố
 53. Bài toán hơi ngoại đạo
 54. Phương trình hàm trên tập số tự nhiên
 55. Số tốt
 56. Bài tương đối hay
 57. CM
 58. PT nghiệm nguyên
 59. Easy problem
 60. hàm tự nhiên
 61. mot bai kho
 62. phương trình Pell
 63. Bài dễ
 64. Prime
 65. Complete prime subsets of consecutive integers- Erdos
 66. 2 bài nhỏ
 67. Chia hết
 68. Đa thức hệ số nguyên
 69. Dãy số
 70. Phương trình nghiệm nguyên
 71. giúp em với
 72. Cơ bản
 73. Imo 2005
 74. tìm tất cả n
 75. số học
 76. định lý phần dư trung hoa
 77. (a+1/2)^n+(b+1/2)^n là nguyên
 78. áp dụng định lý phần dư trung hoa
 79. cấp của một số
 80. PT Diophantine.
 81. Bài hay, điều kiện nguyên tố!
 82. nguyên tố cùng nhau
 83. theorem
 84. Xác định
 85. BDT số học
 86. một bài BDT số học nữa
 87. thêm một bài
 88. Phương trình phần nguyên
 89. 1 bài tiếp
 90. tương tự
 91. đề thi
 92. Fibonacci
 93. hsg mien bac 1974
 94. very easy
 95. 2 bài nghiệm nguyên
 96. Bội chung nhỏ nhất!
 97. NHẹ nhàng!
 98. thư giản với pt nha!
 99. cấp số cộng với các số hạng có dang a^k
 100. phương trình hàm trên tập số tự nhiên
 101. số các bộ (a,b) để [a,b]=n
 102. tích k số nguyên dương liên tiếp
 103. Tìm số dư!
 104. hàm được định nghĩa qua hàm gcd
 105. tìm nghiệm nguyên:2^x+3^y=z^2
 106. Chứng minh hay
 107. Một bài số từ đề thi TBN
 108. Giải xem sao
 109. Tìm các cấp số cộng
 110. tìm đa thức hệ số nguyên
 111. tìm số tự nhiên n
 112. một bài số học cũng zui zui
 113. xyz!=x!+y!+z!
 114. Help
 115. Phương Pháp Qui Nạp
 116. Giải pt nghiệm nguyên dương
 117. trông hay
 118. phương trình khó
 119. Phương trình nghiệm nguyên
 120. Lại pt-bài này cũng bình thường
 121. chia hết
 122. Ailen 2001
 123. Việt Nam 1982
 124. Brazil 1984
 125. Rumani 2001
 126. Bungari 1998
 127. mot bai don gian ve ly thuyet so
 128. Bungari 1999
 129. Anh 1996
 130. Chia hết
 131. Tìm n
 132. Phương trình của Mỹ
 133. Chứng minh nguyên
 134. Tìm_Nga 1997
 135. Thụy Điển 2000
 136. pt nghiệm nguyên
 137. Chia hết
 138. Đề tài thứ 2000!
 139. Thú vị
 140. PT khó!
 141. VietnamMO 2008-Bài số 3
 142. một bài chúc mừng các anh thi thành công
 143. khó đấy!
 144. cmr...
 145. tìm p...
 146. mọi người giúp em với
 147. British Mathematical Olympiad Round 2 2008
 148. 23rd Indian NMO ,08
 149. dãy số
 150. P(a) thuộc Z thì a cũng thế
 151. Bài số học cho ngày trở lại
 152. Tìm nghiệm nguyên
 153. Giúp mình với !
 154. Số học
 155. nghiệm nguyên
 156. Mình chưa biết làm
 157. Bài toán tìm nghiệm nguyên
 158. Nguyên
 159. Bài 4 VN TST 2008!
 160. bất đẳng thức số học
 161. hàm tự nhiên
 162. Chứng minh biểu thức nguyên.
 163. một bài khó
 164. Qui nạp trong số học
 165. Tổng các chữ số của 2^n
 166. Tìm tất nghiệm hữu tỉ
 167. Một bài toán hay
 168. Tìm nghiệm nguyên
 169. Phần nguyên
 170. Hàm số học
 171. Hàm tổng ước số
 172. Dãy số
 173. Phuong trinh nghiem nguyen
 174. Dem so nghiem
 175. hay!!!
 176. Chứng minh
 177. tính chia hết
 178. Bài khó
 179. Hỏi
 180. bài cơ bản về cấp phần tử!
 181. cực hay đây....
 182. Một bài BĐT số học..
 183. giúp sức!!!
 184. tìm số nguyên tố.
 185. Dãy số_Số học
 186. Bài toán Fermat :D
 187. Tìm nghiệm nguyên !
 188. Các bác giúp em bài này
 189. Số nguyên tố, giúp với!
 190. IMO 2008, Bài 3(Ước nguyên tố lớn của n^2+1)
 191. Ham sô học
 192. Bài toán số
 193. Có tồn tại hay không?
 194. Bài toán phương trình nghiệm nguyên
 195. Một bài số học khá khó
 196. Số chính phương
 197. Tập hợp số
 198. Khai triển thập phân của n^2000
 199. Nhờ mọi người (Chứng minh một số là nguyên tố)
 200. Định lý Fermat nhỏ, chứng minh và...
 201. Pt nghiệm nguyên hay
 202. Hay - Chứng minh r là số nguyên dương
 203. CM một dãy gồm (n^2+ 1) số phân biệt có một dãy con gồm (n+1) số hoặc tăng hoặc giảm
 204. Hay - Tìm số nguyên dương n
 205. Phương trình Diophane
 206. Một bài chia hết vui vui
 207. Chứng minh x_{2008} là tổng của hai bình phương
 208. Tìm cặp hàm từ Q đến Q
 209. Tìm m,n thuộc Z^+
 210. Đa thức hệ số nguyên
 211. Một bài chia hết
 212. Giải phương trình nghiệm nguyên dương
 213. Số học
 214. Hỏi về Zp và Z/pZ
 215. Số học
 216. Vô hạn nghiệm
 217. Một bài về chia hết cho số nguyên tố
 218. Phần nguyên.......
 219. Tính phần nguyên
 220. Phương Trình Diophantine
 221. [Thắc mắc]Về đồng dư
 222. Số ước số
 223. Số ước số và tổng các ước của một số tự nhiên
 224. Đồng dư thức và chia hết
 225. Chưng minh không là số nguyên tố.
 226. Quy luật dãy số
 227. Phương pháp quy nạp toán học
 228. Tam giác có chu vi và diện tích đều nguyên
 229. Đinh Lý Erdős–Ginzburg–Ziv
 230. Hai bài số học
 231. Chứng minh số nguyên tố cùng nhau
 232. Ước chung lớn nhất
 233. Ngoài phương pháp xuống thang còn có cách nào khác??
 234. Tại sao lại có thể nói x chỉ có thể bằng 0?
 235. Phương trình nghiệm nguyên
 236. Tìm các số nguyên tố p.q.r thỏa mãn:
 237. Chứng minh số chính phương
 238. Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình
 239. Tồn tại hay không các số vô tỉ
 240. Tìm ước nguyên tố
 241. Số chính phương
 242. Giải phương trình nghiệm nguyên
 243. Tìm nghiệm nguyên
 244. Số học
 245. Số học.
 246. Số nguyên tố
 247. Biểu diễn tổng phần nguyên
 248. Phương trình nghiệm nguyên
 249. Tìm số chính phương
 250. Một số bài chia hết