PDA

View Full Version : Tôpô/Topology


 1. Nhóm cơ bản
 2. Nhóm cơ bản và không gian liên thông
 3. C*-module Hilbert đếm được sinh
 4. Điểm bất động
 5. Bài tập topo đại cương
 6. Một bài giải tích cơ sở
 7. Tính chất điểm bất động của hộp Hilbert
 8. Mobius dán biên :D
 9. Một vài khoảng cách
 10. ánh xạ bị chặn địa phương + chuẩn tương đương
 11. Một vài bài tập Giải tích hàm
 12. Tia trong tập lồi
 13. Ánh xạ liên tục trên không gian Metric ?
 14. Không gian mêtric
 15. thắc mắc nhỏ về tập compact
 16. Chứng minh đồ thị của f là tập đóng
 17. opérateur continu
 18. Tập compact trong C[0,1]
 19. Nhóm tô-pô
 20. Không gian véc-tơ tô-pô
 21. lưới trong không gian topo .....
 22. Không gian topo Hausdorff nhưng không chính quy
 23. Một bài không gian metric
 24. Chứng minh (X,p) không phải là một không gian mêtric đầy đủ
 25. Bài tập mêtric,topo (bài 1)
 26. Bài tập mêtric,topo (bài 2)
 27. Tập bị chặn và hoàn toàn bị chặn
 28. Đơn liên ?
 29. Một bài về không gian metric
 30. Kgvt topo
 31. Về không gian Hilbert : nhờ mọi người chỉ giúp.
 32. Bài giải tích hàm - cần giúp
 33. Hợp các đoạn đóng
 34. Về phạm trù Baire
 35. Đẳng cự trong kg metric compact
 36. Không gian compact địa phương
 37. Bài tập đồng điều trong tô pô
 38. Không gian định chuẩn
 39. Không gian Hilbert
 40. Tôpô Zariski! Bạn nào biết???
 41. Không gian véc tơ Topo
 42. Hỏi về bài tập" không gian mêtric"
 43. Đồng phôi
 44. Ánh xạ liên tục giữa các không gian topo
 45. Nửa nhóm topo
 46. Tìm phản ví dụ
 47. Bài tập topo đại số
 48. Chứng minh!
 49. Tập các điểm gián đoạn
 50. Bài tập topo đại số 1
 51. Các không gian tách
 52. Chứng minh A là tập đóng
 53. Chứng minh f là đẳng cự
 54. Bài tập topo
 55. Chứng minh một không gian topo sắp thứ tự tốt thì hoàn toàn bất liên thông
 56. Phép đồng phôi
 57. Không gian compact
 58. Không gian mêtric tuyến tính
 59. Tô po sinh ra topo rời rạc
 60. Không gian siêu Metric
 61. Ánh xạ tách cơ sở
 62. Chừng minh hình vuông đơn vị (0,1)x(0,1) là tập mở trong không gian (R2,d2). “ ..
 63. Tập cantor
 64. Bài tập về không gian mêtric topo
 65. Ánh xạ mở
 66. Bài liên thông
 67. Mối liên hệ giửa tập hoàn toàn bị chặn và tập compact tương đối!
 68. Thắc mắc về phép đồng phôi
 69. Chứng minh ánh xạ liên tục đều.
 70. Tìm điều kiện cần và đủ cho topo metric hóa được.
 71. Tính đóng và hoàn toàn bị chặn trong không gian topo
 72. Topo
 73. Chứng minh ánh xạ ngược cũng liên tục
 74. Tập compact trong không gian metric
 75. Bài toán về lipschitz trong không gian metric
 76. Tập hút trong KGVT Topo
 77. Lân cận đối xứng
 78. KGVT topo và T3 không gian
 79. Hội tụ yếu trên tập sinh
 80. Topic các bài tập topo
 81. Xin ý kiến về đề tài luận văn
 82. Chứng minh không gian banach
 83. Tôpô phân lá
 84. Đồng luân - Đa tạp - Nhóm cơ bản
 85. Ảnh liên tục của tập hoàn toàn bị chặn
 86. Lie Group and Topological Group
 87. Tập Cantor
 88. Tính nhóm cơ bản của đường tròn
 89. Bài tập về tính đơn hình.
 90. Tập vừa đóng vừa mở trong không gian metric
 91. $l_1$ là không gian khả li
 92. Tap compact
 93. Một vài bài tập về trù mật
 94. Một bài về topo hữu hạn-đóng
 95. Về hai tập đồng phôi.
 96. [Thắc mắc] Tập mở trong không gian topo
 97. Các tập hợp compact và liên thông.
 98. Problem on metric space
 99. Một bài toán về tập đóng trong KG Banach
 100. Câu hỏi về Topology
 101. Điểm bất động trong tôpô yếu
 102. Hợp và giao các tập đóng
 103. Topo
 104. Không gian metric.
 105. Chứng minh rằng mọi dãy cơ bản trong $C_{[a,b]}$ đều hội tụ
 106. Chứng minh rằng $A\cap B$ cũng trù mật trong E.
 107. Câu hỏi đơn giản về phân thớ vector
 108. G/H là không gian chuẩn tắc
 109. Tiếng anh chuyên ngành
 110. Điểm cực trị của tập lồi
 111. Định lý Van Kampen