PDA

View Full Version : Giải Tích/Analysis


Pages : [1] 2 3 4 5 6

 1. Bài tập tích phân Lebesgue
 2. Bài đầu tiền
 3. Bài giới hạn
 4. Harmonic Analysis
 5. Bài tập hàm suy rộng này!
 6. Bài 1.30 lý thuyết độ do
 7. Series bài tập Độ đo-tích phân
 8. tìm miền hội tụ
 9. Căn bậc 2 của -1 thực sự là có hay không
 10. Bài tập độ đo và tích phân
 11. sự hội tụ của dãy hàm
 12. Bài cơ bản thầy ra
 13. Bài 11 (proof only)
 14. Sơ cấp
 15. Tìm ví dụ
 16. Độ đo
 17. Giới hạn và tích phân
 18. Một câu hỏi hay
 19. Tặng chú Tchoupi
 20. Thác triển phiếm hàm
 21. Phương trình vi phân trong không gian hàm suy rộng
 22. arithmetic-geometric mean
 23. Hỏi về độ đo Hausdorff ?
 24. Phiếm hàm trên c_0
 25. Bài toán chưa giải được
 26. Bài tập độ đo
 27. 1 bài giải tích phức hay
 28. Bài tập lý thuyết xấp xỉ
 29. Về định lý ánh xạ Riemann ?
 30. Bài Giải Tích Phức !
 31. Bài tập giải tích !
 32. Tuyển tập bài tập giải tích ! :)
 33. Hàm điều hòa
 34. Thể tích của xuyến
 35. Bài Tích phân Độ Đo !
 36. Phép nhúng C^2 vào C^1 là compact..
 37. Tiếp tục chủ đề toán cơ bản của ĐH :D
 38. Bài tập Giải tích hàm [Mình đang ôn thi Cao học]
 39. Mới chế, làm tí cho vui nhể
 40. Trò chơi của Fourier.
 41. Inequalitors and Heart of the matter!
 42. Đo được và khả vi
 43. Ứng dụng ĐL Rouché
 44. tính tổng
 45. Tập trù mật
 46. Tìm ví dụ
 47. Olympic New York
 48. Nhờ mọi người giải giúp bài này
 49. Có bài này mọi người làm cho đỡ buồn
 50. Toán tử compact và bị chặn trên L^2
 51. Giả lồi
 52. Sự hội tụ của tích phân
 53. Sự hội tụ
 54. Tích vô hạn
 55. các bác giải thích giúp em với
 56. định lý phạm trù baire
 57. Các bác xem hộ em mệnh đề sau đúng hay sai
 58. Tích phân - cần giúp đỡ
 59. Xin giup do
 60. một câu hỏi đã lâu mà không suy nghĩ tới
 61. Cực trị hàm nhiều biến
 62. Hỏi về sích ma đại số
 63. Tích phân hội tụ
 64. Giới hạn
 65. Bất đẳng thức
 66. Tính khả tích
 67. Giải tích nhiều biến
 68. Đạo hàm của ánh xạ tuyến tính
 69. tim tap hop diem
 70. limit
 71. lại là lim
 72. lạ chưa?--a_{n+1}=f(a_n)
 73. một bài dùng stolz
 74. bài này hình như dùng stolz thì phải
 75. đa thức và inf
 76. chuỗi hội tụ ?
 77. ai biết phương pháp tính vào giúp(môn này sử dụng chuỗi và thặng dư toán cao cấp)
 78. Tính thể tích vật thể( dùng tích phân kép)
 79. Độ đo Lebesgue
 80. Bất đẳng thức tích phân
 81. Có cách giải thích nào cho cách giải này ko,tính lim qua xấp xỉ ?
 82. giải thích giùm tích phân bội ba
 83. cách tìm các giá trị trong tọa độ cầu ( tích phân bội ba) và tích phân đường loại 1
 84. Tìm max một bài khá hay!
 85. Có đạo hàm hay ko???
 86. tích phân đường loại 1
 87. Bất đẳng thức tích phân
 88. pt vi phân-chuỗi lũy thừa
 89. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm
 90. Xét sự hôị tụ của tích phân suy rộng
 91. Tính tổng
 92. Về không gian định chuẩn - Cần giúp
 93. Hàm đơn điệu và tập đếm được
 94. tích phân
 95. chỉ giúp giùm gấp
 96. tìm ánh xạ tuyến tính trên không gian Hilbert
 97. Cho hỏi về 1 lời giải (về hàm liên tục trong R^2) !
 98. Hỏi về tính khả vi của hàm 2 biến !
 99. Hai bài tập giải tích - cần giúp
 100. Phép tính vi phân trên không gian Banach
 101. Hỏi về : liên tục, khả vi của hàm chuỗi .
 102. giải pt vi phân
 103. Cực Trị Của hàm Nhiều Biến - cần giúp
 104. Improper Integral
 105. Exercises in functional analysis
 106. Cần giúp : Tính chuẩn của toán tử tuyến tính !
 107. Tích phân trên miền không đóng - cần giúp
 108. Bài tích phân truy hồi - cần giúp
 109. Uniform convergence of a sequence of functions
 110. phương trình vi phân
 111. Chuỗi lũy thừa phức
 112. Bài Giải Tích Hàm Khó!
 113. toán tử A:L2[0,1]------>L2[0,1] cho bởi Ax(t)= x(t).v(t).chứng minh A là toán tử tuyế
 114. Xem xét bài tích phân suy rộng !?
 115. Nhờ giải giúp một bài toán tích phân có thể là dễ với các bạn
 116. về không gian metric đầy đủ và .....
 117. Chứng minh chuẩn của c theo chuẩn của phiếm hàm
 118. Tính giới hạn
 119. Một bài tập giải tích thực
 120. Vi phân hàm nhiều biến
 121. phương trình vi phân dạng Lagrange
 122. Miền hội tụ của chuỗi hàm
 123. Tìm điều kiện để chuỗi hội tụ
 124. tìm chuỗi hội tụ
 125. Bất đẳng thức hay
 126. Chứng minh bất đẳng thức
 127. tìm cực trị
 128. Một Bài Toán Cực Trị Kinh Điển!
 129. Một bài tích phân hay
 130. Tìm toán tử liên hợp - cần giúp
 131. Tính đạo hàm hàm hợp - cần giúp
 132. một bài chuỗi hàm khó hiểu
 133. thêm một bài giải tích hàm.
 134. Miền đơn liên
 135. Phương trình vi phân đơn giản
 136. Một bài toán Giải tích lồi "kinh điển "
 137. Global Attractor
 138. [Về tính lồi của hàm] Vấn đề đơn giản mà sao ?....
 139. Chuỗi và số nguyên tố
 140. Tính Tổng sau
 141. Trường số phức có thể được sắp?
 142. Chứng minh hai đẳng thức(chuỗi )
 143. Mong được thỉnh giáo một Bài Giải Tích Phi tuyến!
 144. Cùng thảo luận bài giải tích phi tuyến nhé!
 145. Các câu hỏi về trường số phức
 146. Bài tập không gian mêtric(bài 4)
 147. Chuỗi
 148. Tích phân suy rộng nhờ mọi người giúp khẩn
 149. Tích phân suy rộng
 150. Nghiệm của tgx=x ?
 151. Tích phân
 152. Chứng minh tồn tại giới hạn
 153. Dãy hàm
 154. Một bài khác về đơn liên
 155. Hàm Zeta
 156. Bất đẳng thức tích phân
 157. Tích phân suy rộng
 158. Tiếp tục tích phân suy rộng
 159. Tính căn bậc n của một số
 160. Tìm lim của dãy số sau.
 161. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy
 162. Chuỗi số
 163. Tính hộ giới hạn hàm số
 164. Một bài phương trình vi phân thường nhờ giúp đỡ
 165. Hàm Dirichlet và khai triển Maclaurin
 166. Nhờ giải một bài về không gian mêtric tuyến tính lp (0<p<1)
 167. CM gián đoạn
 168. Vướng mắc Đề cao học Giải tích cơ sở 2004 ĐH KHTN
 169. Bài hàm liên tục đơn điệu
 170. Chứng minh sự hội tụ của dãy số tổng quát sau
 171. Hướng dẫn em bài giải tích
 172. Một bài dãy số khá là khó !
 173. Phương trình hàm
 174. Chuỗi fourier!
 175. Chứng minh bất đẳng thức
 176. Đa thức Fibonacci
 177. Chứng minh tập mở
 178. Hàm liên tục trên khoảng đóng
 179. Không gian Hilbert
 180. Giải tích hàm nhiều biến
 181. Hệ phương trình vi phân
 182. Một bài liên quan tích phân
 183. Sách về phương trình vi phân
 184. Tìm công thức tổng quát của dãy
 185. Giải tích hàm
 186. Một vài bài về đạo hàm!
 187. Hàm digamma
 188. Tích phân 2 lớp, giải giúp mình
 189. Giúp em tính bài tích phân suy rộng với!
 190. Định lý Mackey - Arens
 191. Đề chọn đội tuyển Olympic SV Giải Tích 2010 [ĐHKHTN, ĐHQGHN]
 192. Giới hạn dãy số
 193. Ánh xạ khả vi lớp C^1 ?
 194. Một bài độ đo cần giúp
 195. Định Lý Rolle
 196. Giải dùm em mấy bài ánh xạ đi ( cặn kẽ chút)
 197. BĐT tích phân
 198. Giới hạn hàm
 199. Chứng minh tồn tại giới hạn
 200. Một ứng dụng của định lý Lagrange
 201. Vài bài tích phân
 202. Giải thích công thức
 203. Xét tính liên tuc
 204. Mấy bài độ đo
 205. Sums of generalized harmonic series
 206. Phương pháp toán tử vi phân
 207. Giới hạn trong hàm nhiều biến
 208. Một số bài toán về giải tích hàm - cần giúp
 209. Tích phân bội ba cần mọi người giúp.
 210. Giới hạn nghiệm phương trình lượng giác
 211. Lại hỏi về độ đo
 212. giúp em bài cực trị hàm nhiều biến
 213. Về tính chỉnh hình.
 214. Xét sự hội tụ của chuỗi số mũ
 215. Phương trình vi phân
 216. Chứng minh hệ quả của định lý Rolle
 217. Tìm miền hội tụ của chuỗi số mũ
 218. Xét tính khả vi của hàm 2 biến.
 219. Dùng phương pháp đạo hàm, tính tích phân xác định
 220. Tìm lỗi sai bài tích phân
 221. Tập con của một tập đo được có đo được hay không?
 222. Bổ để Gronwall–Bellman
 223. Xét tính khả vi
 224. Hỏi khái niệm
 225. Lược đồ xây dựng độ đo Lebesgue tổng quát
 226. Bài toán Cauchy và phương trình vi phân
 227. Một số bài giới hạn trong R^2
 228. Khảo sát tính khả vi hàm số chứa phân thức hay và khó
 229. Chứng minh
 230. Chuỗi hàm
 231. Chuỗi hàm (đề thi cao học 2008)
 232. Nguyên lý sup và inf
 233. Chứng minh hàm 2 biến `{xy}/\sqrt{x^2+y^2}` liên tục đều trên `RR^2`
 234. Tính giới hạn
 235. Bài tập không gian Banach
 236. Một câu tích phân đường
 237. tính tổng Chuổi
 238. Giải tích hàm - độ đo
 239. Nguyên lý hội tụ Solomon!
 240. khảo sát hội tụ đều của chuỗi hàm
 241. Khả vi liên tục của hàm nhiều biến
 242. khảo sát sự hội tụ của chuỗi
 243. So sánh hai giới hạn sau?
 244. Hỏi một bài giải tích số (dùng Matlab)
 245. Bài tập tích phân Lebesgue
 246. Tính giới hạn hai biến
 247. Hàm bị chặn
 248. Bài tập không gian Hilbert
 249. Đề tài về phương trình vi phân
 250. Toán tử com-pắc : điều kiện đủ