PDA

View Full Version : Hình Học/Geometry


 1. Đường cong đóng đơn trong hình tròn
 2. Bài hình học vi phân rất hay
 3. Đa tạp định hướng
 4. Arithmetic Geometry
 5. Thắc mắc về hình học vi phân cổ điển
 6. Lại bất đẳng thức hình học :D
 7. Lý thuyết nhóm và hình học, lược đồ Erlanger
 8. Sheaf Theory
 9. Đường cong Đại số
 10. Vector Bundles
 11. Trường vector tiếp xúc của mặt cầu
 12. Bài tập hình học đại số
 13. Mặt định hướng
 14. Ánh xạ chỉnh hình từ P^1 vào xuyến ?
 15. Một bài hình vi phân - cần giúp
 16. [Exercise] Chapter 1, Differential Geometry, T. Aubin
 17. không gian Afin
 18. Vài bài tập về đa tạp phức compact
 19. Kéo lùi dạng vi phân
 20. Chứng minh một tập không phải là đa tạp con
 21. Đường cong phẳng
 22. Mặt có độ cong Gauss và độ cong trung bình đồng nhất 0
 23. Độ cong qua phép vị tự
 24. Mặt cầu
 25. Vi phôi địa phương
 26. Tiếp tuyến tới một mặt?
 27. Cắt ngang
 28. Mặt compact
 29. Đa tạp Kahler compact
 30. Gọi tên mặt bậc hai
 31. Phương trình tham số của mặt paraboloid hyperbolic
 32. Định lý Pascal trong không gian affine
 33. Độ cong thiết diện của Metric fubini- study
 34. Liên quan giữa chu vi và diện tích các hình
 35. Hình học thuần túy
 36. Hình chữ nhật và hình vuông
 37. Nhóm Abel các phép biến hình
 38. Vài câu hỏi về hình học vi phân
 39. Đối đồng điều de Rham của không gian vector bỏ đi một số điểm
 40. Hai bài tập về diện Riemann compact
 41. Hình học Euclide.
 42. Hai bài tập hình học cao cấp!
 43. Thấu xạ xạ ảnh
 44. Một số bài tập về đa tạp khả vi
 45. Một hệ quả hình học của Krull's Principal Ideal Theorem
 46. Đối đồng điều De Rham của xuyến bỏ đi hình tròn
 47. Vết đường cong có diện tích bằng 0
 48. Bài toán về chiều và đa tạp con
 49. Bài toán về mặt cầu đơn vị
 50. Bài tập hình học vi phân
 51. Hình học Fractal
 52. Độ dài đường cong không phụ thuộc vào việc chọn tham số hóa
 53. Phân tích khái niệm độ cong
 54. Một bài về "dòng" trên đa tạp compact
 55. Trường vector trên đa tạp
 56. Phuơng trình tham số của Epicycloid
 57. [link] Algebraic Geometry from the beginning
 58. Đa tạp con
 59. Nhóm $GL(n,\mathbb{R})$
 60. Đạo hàm Weingarten và ký hiêu Christoffel
 61. Chưa rỏ mục tiêu
 62. Một vài câu hỏi về Hình học vi phân muốn trao đổi!
 63. Tensor biến dạng nhỏ và tensor quay trong tọa độ trực giao
 64. Chuyên đề đa tạp khả vi và đa tạp Rieman
 65. Mặt sinh bởi đường thẳng tựa trên ba đường thẳng chéo nhau
 66. Sách Hình học giải tích
 67. Vector
 68. Hỏi về kí hiệu toán học
 69. Tìm bán kính đường tròn lớn nhất?
 70. Hình học phẳng .
 71. Giúp em với
 72. Góc và vector
 73. Khái niệm hình tự đồng dạng?
 74. Sách hình học affine
 75. Hình học affine
 76. Hình affine
 77. Chứng minh rằng đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x}$ là một hyperbol
 78. Tâm tỷ cự của nửa đường tròn.
 79. Bài toán về hình học xạ ảnh
 80. Hình bình hành ngoại tiếp hypebol
 81. Tỷ số thể tích đơn hình
 82. Bài toán khoảng cách nhỏ nhất
 83. Chứng minh ba đường tròn đồng trục
 84. Một số vấn đề về đường tròn Soddy và Apollonian