PDA

View Full Version : Logic, Tập Hợp, Toán Rời Rạc


 1. Chứng minh Card(a,b) = Card[a,b)
 2. Mới học về quan hệ, mọi người làm giúp với !!
 3. Tập hợp
 4. Ai làm nghề gì
 5. Chứng minh các luật logic
 6. Một bài toán logic tập hợp
 7. Giải Phương Trình Trong Tập Hợp
 8. Bài tập về quan hệ
 9. Tương ứng 1-1 là song ánh hay đơn ánh
 10. Chứng minh tương đương lôgic
 11. Tìm phần tử tối đại, tối thiểu, lớn nhất, bé nhất
 12. Ánh xạ
 13. Quan hệ tương đương
 14. Bài tập logic
 15. Làm sao chứng minh định lý Cantor trong giáo trình số học
 16. Đồ thị có 1 "k-clique".Giải thích giùm mình.
 17. Tìm hiểu một số đồ thị nổi tiếng
 18. Ứng dụng của bài toán tô màu
 19. Tham dò: Ý tưởng của bạn về mối quan hệ so sánh giữa 2 số phức
 20. Xác định loại ánh xạ
 21. Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng và chiều sâu
 22. Một số thuật toán tìm phần tử kế tiếp
 23. Bài tập về quan hệ ánh xạ
 24. Tập con
 25. Chứng minh khoảng cách 2 điểm trong tam giác đều
 26. Xây dựng song ánh giữa Q và Z
 27. Tìm một song ánh từ khoảng (0;1) vào R
 28. Bài toán tìm quan hệ
 29. Bài toán chứng minh tập con
 30. Một bổ đề
 31. [Q] Hỏi về tính chất của quan hệ
 32. Chứng minh đẳng thức tập hợp
 33. Hỏi về bài toán tháp Hà Nội?
 34. Đếm số quan hệ.
 35. Tìm G(n) dùng hàm sinh
 36. Tích Descartes
 37. Một số bài toán về quan hệ và ánh xạ
 38. Tìm tập thương trên quan hệ ~
 39. Tìm lớp tương đương
 40. Luận lý vị từ
 41. Bài toán sudoku
 42. Bài tập toán rời rạc
 43. Bài tập toán rời rạc ver2
 44. Nhờ giúp hộ bài toan RR
 45. Bài toán về hàm Boole
 46. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên dạng min
 47. Trên (C) cho 2011 điểm.....
 48. Đồ thị
 49. Một bài toán về đỉnh tách của đồ thị phẳng liên thông.
 50. Bài toán logic hay nhất thế giới
 51. Một số bài tập lý thuyết tập hợp
 52. Tìm khoảng để một ánh xạ là song ánh.
 53. Tổ hợp liên quan đến đa giác
 54. Đếm số toàn ánh
 55. Chứng minh với mọi tập hợp A
 56. Chứng minh sự tồn tại $\sqrt[3]{5}$
 57. Một bài ánh xạ
 58. Tập hợp có cấu trúc
 59. Giờ các bác chỉ giáo.
 60. Nhờ mấy anh chị giúp e 2 bt về tập hợp và quan hệ ánh xạ!!E thanks nhiu!!
 61. 2 bt về tập hợp và quan hệ ánh xạ!!
 62. Giả thuyết tập các hợp đóng
 63. Một bài toán về đồ thị
 64. Hiện tượng xoay vòng trong quy hoạch tuyến tính
 65. Đệ quy tập hợp
 66. Bài toán về Phán Đoán
 67. Bài toán điền số vào ô trống của tiểu học
 68. Một bài toán đếm
 69. Bài toán logic,ai biết giải dùm với
 70. Câu chuyện thời bao cấp và bài toán thực tế.
 71. Generating Grammar
 72. Chứng minh định lý Kantor
 73. Đếm số hoán vị "tốt" của 1 dãy
 74. Một bài tổ hợp hay
 75. Chứng minh đẳng thức tập hợp
 76. Dirichlet cơ bản. Giúp tớ trình bài cụ thể xíu
 77. Một số bài toán ánh xạ
 78. Một bài toán rời rạc
 79. (tổ hợp đếm)sắp các số vào hình vuông mxm
 80. Xác định một đẳng cấu đại số bool
 81. 19 điểm trong lục giác đều
 82. Đề toán FPT 2009
 83. Bài tập lý thuyết tổ hợp
 84. CMR: tồn tại ít nhất bộ 3 điểm tạo thành tam giác
 85. Rudolf Ortvay competition
 86. Tính số đỉnh tối đa của đồ thị
 87. Các quả cân đầy đủ
 88. So sánh lực lượng của tập hợp
 89. [Cách sắp xếp 5 trong 8 người]
 90. Các tập cùng lực lượng
 91. Họ các tập đếm được