PDA

View Full Version : Thuật Ngữ Toán Học


 1. Tìm từ điển chuyên ngành toán học
 2. Thuật ngữ Barycentric Coordinates
 3. Thuật ngữ
 4. Thuật ngữ: balanced quadrilateral
 5. Trang web Toán song ngữ Anh Việt
 6. Từ điển Toán Anh-Việt
 7. Dịch toán tiếng anh
 8. Thông báo về việc mở Chuyên mục thảo luận về Thuật ngữ Toán học
 9. Thuật ngữ Phép biến hình trong tiếng Anh
 10. Jerzy Trzeciak, Mathematical English Usage, A dictionary
 11. Đôi chút về kí hiệu toán học trong tiếng anh
 12. Kí hiệu lượng giác
 13. Regression graph
 14. Thuật ngữ Derangement trong tổ hợp
 15. Sai khác đẳng cấu?
 16. Phase portrait
 17. Thuật ngữ #
 18. Thuật ngữ universe
 19. Các định nghĩa đại số trong tiếng anh
 20. Dịch đoạn tiếng anh chưa rõ?
 21. Orthic triangle
 22. Principle of Least Action
 23. "dồn biến", "giảm biến" tiếng Anh=?
 24. Tên các phép biến hình trong mặt phẳng bằng tiếng Anh
 25. Thuật ngữ "bất biến"
 26. Thuật ngữ Hàm biến phức
 27. Nhờ góp ý về lời nói đầu tập Đại số tuyến tính
 28. Thuật ngữ trong graph
 29. Dịch một số từ ngữ tiếng anh - toán
 30. Nghĩa của từ "such subset"
 31. "độ gần đều" tiếng Anh=?
 32. Mấy a cho e hỏi.
 33. Một số từ, thuật ngữ về "expected utility"
 34. Thuật ngữ "Hàm phân thức đối xứng" và "nửa đối xứng"
 35. Mấy thuật ngữ về liên tục
 36. Thuật ngữ về hàm số
 37. Thuật ngữ về cây nhị phân
 38. [Hỏi]Thế nào là nhà toán học ?
 39. Closed spherical ball
 40. Truy hồi và đệ quy
 41. Các thuật ngữ về phép đồng dạng trong tiếng Anh
 42. Phép dời hình và phép đồng dạng
 43. Dịch một số từ tiếng việt sang anh
 44. Thuật ngữ "Bao hàm thức vi phân"
 45. Hỏi về ký hiệu toán học.
 46. Thuật ngữ hệ thức lượng
 47. Thuật ngữ hàng điểm điều hoà
 48. Thuật ngữ "Low gain feedback"
 49. Dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 50. Tiếng anh toán
 51. Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh
 52. Dịch thuật ngữ tiếng anh sang việt
 53. Hỏi một số thuật ngữ đại số trong tiếng Anh
 54. Mọi người dịch hộ Krull- Remak - Schmidt !
 55. Greedy algorithm.
 56. Nhờ các bác dịch hộ em mấy cụm từ
 57. Vị trí đặt trong câu tiếng anh.
 58. Nhờ dịch giúp một số từ vựng
 59. Nhờ mọi người dịch sang Tiếng anh
 60. Xin tài liệu văn phong trong Toán Tiếng anh
 61. Cần giúp đỡ về Toán Tiếng anh
 62. Khái niệm phân hoạch đẳng biến. Help
 63. Cần giúp dịch thuật ngữ toán
 64. Hỏi về thuật ngữ toán học
 65. Thuật ngữ trong lý thuyết đồ thị
 66. Thuật ngữ tiếng Pháp