PDA

View Full Version : Tài Liệu


Pages : [1] 2 3 4

 1. Những dạng vô định trong bài toán tìm giới hạn của hàm số
 2. [request]Geometric Transformations I, II,III
 3. sách về pt .
 4. Secrets In Inequalities
 5. Mathematics Competitions and Olympiads
 6. Tìm sách hình phẳng
 7. Lý thuyết số, đồ thị, BDT
 8. Algebraic inequalities
 9. dãy số
 10. Tuyển tập sách của Titu Andreescu
 11. V. V. Prasolov - Essays On Numbers And Figures
 12. Một kho ebook toán!
 13. Tài liệu về bài toán con bướm!
 14. Mọi thành viên đều nên đọc...
 15. Tìm sách tổ hợp hay
 16. Giáo án Toán lớp 11
 17. High School Level: Geometry
 18. Bạn nào có tài liệu về PT mũ và Logarit cho xin với!
 19. Những chuyên đề tích phân hay
 20. Request: Đề thi Olympic 30-4
 21. Một số chuyên đề hay.
 22. The Green Book of Mathematical Problems
 23. Giới thiệu một số chuyên đề luyện thi Đại học
 24. AIME (American Invitational Mathematics Examination)
 25. Các định lý hình học phẳng
 26. Tìm ebook về đạo hàm
 27. [e-book request]
 28. Bất đẳng thức
 29. Phương trình nghiệm nguyên
 30. tìm sách
 31. Tạp chí Crux
 32. toán học tuổi trẻ
 33. 2009 Asian Pacific Mathematics Olympiad Solutions
 34. tìm sách tổ hợp
 35. Tìm Tuyển tập đề thi HSG tp HCM
 36. VMEO và MFC
 37. cần tìm bộ Olympiad Problems form around the world
 38. BMOS Mentoring Scheme
 39. sách TST
 40. CRUX Missing parts :((((((
 41. Hệ kì dị và phương pháp đặt ẩn phụ.
 42. cho xin cuốn extremal Combinatorics của Stasys Jukna
 43. Xin tài liệu về tổ hợp với các phép đếm ( ĐH )
 44. Tìm tài liệu về Graph
 45. ''Red Book of Mathematical Problems'' ebook
 46. bài tập về khoảng cách trong không gian
 47. [Request Ebook] Tài liệu về hình học không gian
 48. Tìm sách của TiTU
 49. Bất đẳng thức chứa căn ở mẫu.
 50. CRUX- March 2009 v35n2???
 51. Junior Mathematical Challenge
 52. tìm tài liệu BĐT Vasc
 53. Tìm sách hay lớp 10 và 11
 54. khai triển Abel cm BDT
 55. một cuốn hay có nhiều chuyên đề
 56. thiết lập ước lượng cm bdt
 57. PT diophant hay
 58. Solving_Mathematical_Problems_A_Personal_Perspecti ve
 59. pt diophant
 60. Đáp án kì thi duyên hải bắc bộ.
 61. "Green Book of Mathematical Problems" anyone have???
 62. "Problems from Murray Klamkin" (MAA Problem Book Series) anyone have?
 63. "Mathematical Olympiad in China 2008: Problems and Solutions" ebook?
 64. Tìm sách số của titu
 65. tài liệu BĐT
 66. hình học không gian
 67. Some useful ebooks
 68. Solutions to USATST 2000-2009 - Request
 69. Links down tạp chí AMM,..
 70. Tiểu luận cơ sở số học
 71. Problem in Geometry from Mathlinks site
 72. Recent Advances in Geometric Inequalities
 73. Tuyển chọn chuyên đề THTT quyển 3
 74. Tuyển tập 5 năm THTT (1991-1995)
 75. [Request] USA Mathematical Olympiads 1972-1986 Problems and Solutions
 76. Tìm tài liệu về phương trình, bất phương trình ...
 77. Một số tài liệu ôn thi ĐH
 78. Hai tài liệu về nguyên lý Dirichlet
 79. ĐH Huế - Giáo trình toán rời rạc
 80. PP chứng minh BĐT mới "UVW"- From mathlinks
 81. Tuyển tập toán Olympic 2007 (FPT University)
 82. The RED Book of Mathematical Problems
 83. Cần tìm 500 bất đẳng thức của Phan Huy Khải
 84. Crux april 2009? v35n3
 85. Tìm tài liệu của Titu
 86. Thiết kế học liệu đa phương tiện
 87. Crux tháng 5
 88. Tài liệu về bất biến
 89. Mathematical olympiad in China
 90. cần tìm tài liệu về đinh lí 4 điểm
 91. Số học của Sierpinsky
 92. Tìm sách IMO 1959-2004
 93. Tìm Iran TST 2008
 94. AMM
 95. Cần tìm ebook về HHP: Chứng minh thẳng hàng, đồng quy,...
 96. "The Contest Problem Book IX (Maa Problem Books) " anyone have?
 97. Request: Solution of MOSP 2006;2007
 98. Tìm chuyên đề tọa độ HHP
 99. Anyone upload crux v35n4?
 100. Sử dụng BĐT cauchy
 101. Tìm sách phương trình và hàm số
 102. Bài tập giải tích Thực (Titu)
 103. Problems in Combinatorics and Graph Theory:Wiley Interscience Series in Discrete Math
 104. Chuyên đề luyện thi đại học từ THTT
 105. Sách của Polya
 106. Secrets in Inequalites
 107. Tìm sách Mathematical Olympiads Problems and Solutions from Around the World
 108. Tìm lời giải đề thi Trung Quốc
 109. Tìm algebra inequalities-old and new method
 110. Chuyên đề hình học olympic
 111. Phương trình hàm
 112. Xin tài liệu hóa
 113. Chuyên đề PP hàm số
 114. Tuyển tập 200 bài thi Vô địch toán tập 7
 115. Tạp chí MathVn Số 3
 116. Cần mua cuốn topo,độ đo,tích phân
 117. Hướng dẫn trình diễn file pdf soạn thảo trong Latex
 118. Ebook về tổ hợp
 119. Problem in element number theory
 120. Anyone upload crux v35n5?
 121. Cruxv35n5
 122. Tìm sách về BĐT logarit
 123. Tìm bộ sách thí điểm môn Toán THPT của bộ SGK hiện hành
 124. Điểm bất động
 125. Tìm tạp chí Mathematics Magazine
 126. Xin tài liệu về quỹ tích,..
 127. Tài liệu về phương tích và trục đẳng phương
 128. 500 BĐT chọn lọc
 129. Tài liệu VMEO
 130. Xin tài liệu về Vectơ
 131. Tìm sách hình không gian
 132. Cần tìm Các bài toán Hình học phẳng, V.V. Prasolov và ....
 133. Cần tìm ebook về Lượng giác
 134. Chuyên đề về bất đẳng thức cổ điển.
 135. Xin tài liệu luyện thi toán quốc gia
 136. Bộ sách bất đẳng thức (hầu hết tiếng Việt)
 137. Cho em xin mấy quyển về vector!!!!!!!!
 138. Cần linh down 2 quyển Problem-Solving Strategies
 139. Đề kiểm tra đội tuyển Vĩnh Phúc
 140. Anyone upload crux v35n6?
 141. Xin tài liệu Đại số và Ánh Xạ
 142. kím tài liệu bất đẳng thực dãy số
 143. Mấy bạn tư vấn giúp mình về sách tham khảo nha
 144. Tìm tuyển tập đề thi quốc gia
 145. BDT Nesbit ai giúp em với
 146. Xin tài liệu luyện thi đại học
 147. Xin tài liệu : đa thức của N.V.Mậu, công thức nội suy Lagrange...
 148. Nghiên cứu về BĐT Cauchy
 149. Sách của Phạm Kim Chung
 150. Tìm tài liệu về đạo hàm,vi phân,đạo hàm cấp cao
 151. Tài liệu về bao hình
 152. Tuyển tập các chuyên đề trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ
 153. Tổng hợp các Chuyên đề về tích phân và ứng dụng
 154. tìm sách bdt
 155. Vài tài liệu Toán
 156. Điều kiện của số nguyên tố Méc-xen
 157. Tổng hợp các chuyên đề Toán
 158. Mathematical Olympiad in China (Golden Package)
 159. IMO compendium
 160. Tập san toán học 2009 - duyên hải sông hồng
 161. Tạp chí Mathematical Reflections
 162. Sách PTH của Titu
 163. Xin tài liệu về phép đếm
 164. Cần tài liệu về ánh xạ( phù hợp với kiến thức 10)
 165. Tìm kiếm Phương trình Hàm đa thức.
 166. Xin đề dự bị VMO.
 167. Bất đẳng thức Chebyshev và Schur
 168. anyone have crux v35n7 november 2009?
 169. Tài liệu về trục đẳng phương
 170. IMO Shortlist 08-09
 171. Sách của thầy Hà
 172. Mình mới kiếm được vài tài liệu
 173. Hàng điểm điều hòa
 174. Kiếm tài liệu thống kê
 175. Xin tài liệu BĐT của anh Cẩn
 176. Lời giải IMO 2009
 177. Phương trình chứa căn
 178. Cho mình xin tài liệu về tổ hợp và phương trình hàm
 179. Xin tài liệu
 180. Xin tài liệu Casio THCS
 181. Sách số học của Titu
 182. Cho mình xin tài liệu Vornicu Schur của anh Cẩn
 183. xin de thi 2005,2006
 184. Tìm tài liệu về phép co
 185. Phương pháp tiếp tuyến trong chứng minh BĐT
 186. Giúp em tài liệu Barycentric coordinates
 187. Giúp em tài liệu về góc định hướng
 188. China MO 2003-2007
 189. CUốn 'Nền tảng của hình học'- Hilbert
 190. Crux V35 N8 anyone upload please???
 191. Contest around the word
 192. Xin sách toán nâng cao hình học 10
 193. Tìm tài liệu về phương trình hàm
 194. Món quà đầu năm : Around the World
 195. Crux v35 n8 (last pdf version of 2009)
 196. Tìm tài liệu bpt và hình giải tích
 197. Xin sách của POLYA!!!
 198. AMM
 199. Xin tài liệu về cực hạn,Dirichlet
 200. Tìm sách
 201. Bán một số cuốn sách
 202. Các vấn đề về đa thức
 203. Galois
 204. Proofs from the Book
 205. B- phân
 206. Crux v36n1 (January 2010)
 207. Tìm sách số học
 208. Ai giúp mình cuốn bất đẳng thức của TiTu
 209. Phương pháp SS
 210. Cần tìm tuyển tập của PEN
 211. Đề thi thử Đại Học
 212. Đề IMO Shortlist các năm
 213. Cần tài liệu về pp U.C.T
 214. Tìm đề thi
 215. Tuyển tập diễn đàn toán học
 216. Tìm tài liệu về lượng giác và véc tơ
 217. [Bài viết gần cuối cùng] Một số đề luyện đội China
 218. Principles and techniques in combinatorics
 219. Cần đề thi kĩ sư tài năng và chất lượng cao BKHN năm học 2008,2009
 220. Đề thi kĩ sư tài năng bách khoa
 221. Hai cuốn bất đẳng thức
 222. Bdt trong hình học không gian
 223. Tài liệu rời rạc
 224. Tải tài liệu, đề thi trắc nghiệm và bài giảng miễn phí tại onbai.vn
 225. Tài liệu PT đường thẳng trong mặt phẳng
 226. Cần tài liệu hàm số học
 227. Đề thi HSG Hà Tĩnh 09-10
 228. Đề thi sáng
 229. Những bài hệ phương trình chứa căn thức luyện thi DH
 230. Xin đề thi duyên hải
 231. Giới Thiệu Bộ Đề Thi Thử Đại Học Khối A - 2010
 232. Tìm sách PTH
 233. Dãy số nguyên
 234. Xin bài báo của Gabriell Caroll
 235. CRUX v36 n2 (March 2010) NEWWW!!!
 236. Tìm Tài Liệu Giải Tích
 237. Crux 2010 no 3
 238. Tuyển Sinh Đại Học 2010.....
 239. Ebook Tích phân cực hay của Phan Huy Khải đây
 240. Xin tài liệu số học
 241. Địa chỉ hay
 242. Mua, bán sách vở
 243. China Training Course problems
 244. Xin tài liệu tứ giác vừa nội tiếp vừa ngoại tiếp
 245. Xin tài liệu các phép biến hình
 246. Tính tích phân xác định bằng Excel
 247. Tứ giác lưỡng tâm.
 248. CRUX v36 n3 (April 2010)
 249. Tìm đề thi và đáp án vào lớp 10 môn toán chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
 250. Tìm tài liệu về phương pháp tìm lim của dãy