PDA

View Full Version : Lý Thuyết Số


Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. chữ số đầu của 2^n+3^n
 2. số dư
 3. Crux
 4. không biết gọi tên :d
 5. MOSP 2007, Number Theory with
 6. Cos k\theta và cos (k+1)\theta là số hữu tỉ, tìm \theta USA Team Selection Test 2007
 7. PT ngiệm nguyên dương
 8. Chia hết
 9. giúp em bài ni với
 10. biểu diễn số
 11. Vn Tst 1992
 12. pt nghiệm nguyên đây
 13. Bài dễ from 104
 14. Không Dễ
 15. Tìm chữ số tận cùng
 16. tìm nghiệm tự nhiên x!y!=z!
 17. (a,b)
 18. Một số bài toán về dãy
 19. Phương trình này cũng được
 20. difficult equation
 21. Lại pt-bài này cũng bình thường
 22. Bài này lấy trên mathlink
 23. hàm tự nhiên
 24. Imo1965
 25. mot bai don gian ve ly thuyet so
 26. Bungari 1996
 27. Phân tích số
 28. trông đơn giản nhưng làm thì.....
 29. Về ứng dụng của cấp
 30. Hữu hạn nghiệm
 31. Cm Bdt
 32. quà tết đây!
 33. ptnn
 34. tìm n?
 35. cm
 36. pt mới
 37. Một bài BĐT số học
 38. Apmo1993
 39. hay...!
 40. hàm số học...
 41. khá hay
 42. Một bài trong báo
 43. 1st Romanian Master in Mathematics (RMIM) 2008, Bucharest, Problem 2
 44. 1st Romanian Master in Mathematics (RMIM) 2008, Bucharest, Problem 3
 45. Đúng hay sai đây?
 46. phương trình x^2-3y^2=1
 47. {1,3,...,2n-1}
 48. Polish MO 2008 Second Round, Pro. 1
 49. Polish MO 2008 Second Round, Pro. 6
 50. một bài số
 51. pt nghiệm nguyên
 52. chia hết
 53. một bài đề thi olympiad HN ams 2006
 54. Bộ 3 Pitago
 55. x(x+n)=y^2
 56. số hoàn hảo chẵn và các bộ 3 Pitago
 57. Rusia 1996
 58. Diofantine 4
 59. APMO 2008, hàm trên tập số tự nhiên.
 60. APMO 2008, tính chia hết trên tập hợp.
 61. ai giải hộ em thì tốt
 62. số nguyên tố
 63. phuơng trình nghiệm nguyên
 64. thêm một bài nữa
 65. 99999999
 66. nghiệm hữu tỉ
 67. Bội số chung
 68. Tìm nghiệm là số nguyên tố
 69. Tìm ước số chung lớn nhất
 70. Bộ ba Pitago nguyên thủy
 71. Tìm các số nguyên dương n
 72. kuzchak 2000
 73. Lap phuong
 74. Test
 75. Chính phương
 76. Tìm số
 77. Dãy số (BA LAN 1996)
 78. bài này minh gặp trên mathlinks-- khó wua!
 79. tìm các đa thức với hệ số nguyên
 80. Số nguyên tố, chia hết
 81. Số nguyên tố
 82. Hàm số học
 83. tổ hợp hay
 84. tìm số a
 85. câu hỏi mở!!!
 86. hàm tổng các chữ số
 87. tìm nghiệm nguyên
 88. vô số hợp số
 89. a là số nguyên
 90. max của hoán vị.
 91. ước nguyên tố
 92. bài thú vị
 93. Bài hay
 94. Số lũy thừa
 95. Phương trình nghiệm nguyên
 96. Một vài bài toán về dãy $ a_n<a_{n+1}<a_n+c $
 97. Bài toán về số nguyên tố
 98. Tìm chữ số
 99. Chứng minh
 100. Bài toán
 101. Chứng minh rằng
 102. Tìm các số nguyên dương
 103. một bài trong IMO shortlist 2006
 104. Prove
 105. arithmetic
 106. một bài mới sáng tác Mọi người thử làm coi
 107. Bổ đề quen thuộc
 108. Tính cấp
 109. Đa thức Chebyshev
 110. Số có nhiều ước số nhất
 111. một bài về ước số
 112. olympic bungari 1996 đây !!!
 113. Số nguyên tố
 114. số hoc
 115. một bài toán về hàm số học
 116. hàm số đối với số nguyên
 117. Tổng quát Định lý phần dư Trung Quốc
 118. pt nghiệm nguyên
 119. phương trình nghiệm tự nhiên
 120. Bài toán Lagrange
 121. Trao đổi về một số phương trình nghiệm nguyên!
 122. Tìm số có 3 chữ số
 123. Xác định dãy số
 124. thử coi
 125. Đồng dư với số nguyên tố
 126. Bài số học mới chế từ bài IMO Brazil
 127. Số nguyên tố
 128. pt nghiệm nguyên Lagrange
 129. Bài toán phân tích
 130. Tập thương như thế nào?
 131. Một bài toán về số học
 132. Tìm nghiệm nguyên
 133. giống c/m tính vô hạn của tập các số nguyên tố
 134. Chứng minh chia hết!!!
 135. Tìm nghiệm tự nhiên
 136. Số nguyên tố, ước số
 137. Giải pt nghiệm nguyên
 138. Một bài chia hết
 139. Giải phương trình nghiệm nguyên
 140. Một bài về đa giác
 141. Một song ánh từ NxN đến N
 142. 6 số nguyên khác nhau
 143. \sum i^{p-2}
 144. Hệ số nhị thức và số nguyên tố
 145. Chứng minh đẳng thức
 146. Giải phương trình nghiệm nguyên
 147. BĐT về số nguyên tố ...
 148. CHIA HẾT
 149. Giải Phương trình nghiệm nguyên !
 150. Ước số
 151. Định lý Weii về phân bố đều
 152. số học
 153. Toán chia hết
 154. BĐT số học
 155. prime and power!
 156. even!
 157. bài số học hay
 158. tìm nghiệm số học
 159. một bài nữa về phương trình
 160. Bất đẳng thức số học
 161. Bài về chia hết
 162. Giải phương trình nghiệm nguyên!Giúp em
 163. Một bài về dãy số.
 164. Chứng minh n là số nguyên tố
 165. đồng dư
 166. chia hết
 167. Phương trình nghiệm nguyên
 168. Làm hộ cái ( càng nhanh càng tốt)
 169. Dãy số
 170. Chứng minh phương trình có vô số nghiệm nguyên dương
 171. giúp khẩn cấp !!!!
 172. 1 bài số đa thức của 1 kì thi Olypiad 2008
 173. Nghiệm nguyên
 174. Bổ đề về thặng dư bậc ba
 175. số nguyên tố
 176. chia hết
 177. dãy số kì cục
 178. Định lý Dirichlet
 179. Một bài toán về hệ thức truy hồi
 180. Bài cũ
 181. Số nguyên tố
 182. Số
 183. Bài hay
 184. Chia hết
 185. Giúp em 2 bài số học này cái...
 186. Bài toán về hợp số
 187. Phương trình nghiệm nguyên
 188. Số học
 189. CM tồn tại hợp số
 190. Tập hợp
 191. tìm nghiệm của hệ đồng dư
 192. Bất đẳng thức với hai số nguyên dương
 193. 4 số nguyên
 194. Về biểu diễn của cos \pi/n
 195. Một điều kiện để đa thức là chính phương trong Z[x]
 196. Rất hay
 197. Một bài tập hợp
 198. Tập hợp S
 199. Phương trình nghiệm nguyên dương. Help me
 200. Vừa đa thức ,vừa số
 201. Một số ứng dụng của định lý Euler
 202. 1 số bài số học
 203. số nguyên tố
 204. Đồng dư
 205. 6 số nguyên
 206. 1 vài bài số học
 207. một bài thi của Nga
 208. Phương trình với phần nguyên
 209. Bài số học hay
 210. số học (chia hết)
 211. 2 bài về phương trình nghiệm nguyên dương
 212. tìm công thức tổng quát
 213. Tìm n
 214. bài toán chia hết, rất cũ nhưng lại có vấn đè
 215. Một bài nghiệm nguyên đây :D
 216. Chứng minh tính vô hạn nghiệm
 217. dùng Phương trình đồng dư
 218. CM a là chính phương
 219. Mở rộng nhỏ của một bài đề nghị 30-4
 220. Một bài trong tập san diendantoanhoc
 221. bất đẳng thức với số nguyên tố
 222. một bài PT hay !
 223. hàm phần nguyên, hay !
 224. số học với 1 bài chia hết.
 225. bài số Russia 2000
 226. bài số Russia 2000
 227. Hàm số học thú vị
 228. Mở rộng một bài toán quen thuộc
 229. Biểu diễn số hữu tỉ
 230. hàm phần nguyên khó
 231. CM số nguyên tố ...
 232. CM PT có nghiệm duy nhất
 233. Một bài số học hay
 234. tìm số nguyên n>1
 235. chứng minh số chính phương với m,n nguyên
 236. Đồng dư thức
 237. Topic luyện thi Olympic Hà Nội Amsterdam
 238. ôn tst
 239. Tìm số nguyên dương a,b,c
 240. Biểu diễn số
 241. Dãy số nguyên duơng
 242. Giải phương trình liên quan đến phần nguyên
 243. dãy số với phần nguyên.
 244. một bài số
 245. Tìm cặp số nguyên dương
 246. Dãy số nguyên
 247. chứng minh PT có vô số nghiệm N*
 248. Tìm số nguyên dương x,y,z
 249. Tổng quát bài 4 thi Quốc Gia năm nay
 250. Giải phương trình trong Q^2