PDA

View Full Version : Chuyên Đề


 1. Phương pháp tham số hóa
 2. Phương pháp SOS, SS và một số bất đẳng thức với đẳng thức ko tại tâm
 3. Bất đẳng thức Schur
 4. Tạo dạng chính tắc SOS cho BDT hoán vị bằng BDT
 5. Định lý SID-CID
 6. Phương Pháp "bán Schur- bán SOS"
 7. Look at the end point
 8. Các phương pháp đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỷ
 9. PTH tuần hoàn
 10. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để chứng minh bất đẳng thức
 11. Giới hạn, vi phân, tích phân
 12. Một số chuyên đề về bất đẳng thức
 13. Phương pháp tiếp tuyến trong bất đẳng thức
 14. Một số bài toán hay
 15. Giới thiệu bài của bạn NTHT, Bài 3: Một số pt nghiệm nguyên
 16. Chương 4, Sách BDT
 17. Phương pháp tam giác hóa đại số chứng minh bất đẳng thức
 18. Generalizations of Popoviciu’s inequality
 19. chuyên đề
 20. Chuyên đề lượng giác
 21. Quy nạp toán học
 22. Một số vấn đề giải tích 12
 23. ôn thi đại học
 24. Đề Thi thử DH Hải Dương
 25. Ứng dụng đạo hàm
 26. Bất đẳng thức Schur và Phương pháp đổi biến p,q,r
 27. bai tập nhị thức niwtơn luyen thi đại học của bao tuổi trẻ
 28. một số bài tập vè hệ thức lượng
 29. Chuyên đề đa thức , giúp với !
 30. Phương trình lượng giác, tam giác lượng
 31. hệ thức lương giác
 32. BĐT- nhận dạng tam giác
 33. Một số cách chứng minh bất đẳng thức Nesbitt
 34. Proof Without Words!!!
 35. Bất đẳng thức cũ mà mới
 36. Một số phương pháp giải hệ phương trình
 37. Chuyên đề đại số tổ hợp
 38. Chuyên đề ứng dụng đạo hàm
 39. Bài tập số phức
 40. Chuyên đề số phức hay đây
 41. chuyên đề lượng giác
 42. các đề thi đại học phần LG
 43. Phương án thêm biến trong giải Phương trình hàm!
 44. Phương pháp hằng số biến thiên
 45. Các bài toán đại số BD HSG
 46. Chuyên đề cấp số,dãy số của thầy Lê Quang Ánh
 47. Inequalities from 2008 Mathematical Competition
 48. Bài giảng tích phân !
 49. Bất đẳng thức với các số không âm!
 50. Tài liệu bất đẳng thức
 51. 500 BĐT chọn lọc của Cao Minh Quang
 52. Chuyên đề Lượng Giác
 53. File bài tập phương trình BPT vô tỷ đầy đủ
 54. Chuyên đề GTLN, GTNN
 55. S.O.C- kĩ thuật phân tích bình phương cho BĐT hoán vị
 56. Bất đẳng thức LTĐH (Trọng tâm & phù hợp)
 57. Bất đẳng thức khó,mọi người giúp em với
 58. An inequality collection - Let the solutions say your method
 59. Phương pháp đồ thị trong việc giải phương trình
 60. Phương trình lượng giác
 61. Kĩ thuật phân tách BĐT Chebyshev
 62. Sử dụng tổ hợp để chứng minh BĐT
 63. Một cách tiếp cận các BĐT liên quan đến độ dài trung tuyến
 64. Chuyên đề BĐT về diện tích tam giác
 65. Thêm một pp chứng minh BĐT có tích các biến bằng 1
 66. Tìm tài liệu về hệ pt hoán vị vòng,pt,hệ pt logarit
 67. Một bài lượng giác
 68. Một Phương pháp giải phương trình
 69. Phương trình có chứa ẩn ở mẫu
 70. Tập hợp các BĐT dùng kĩ thuật Schwarz
 71. Một bài giải phương trình
 72. Bất đẳng thức
 73. Phương trình lượng giác cần giúp
 74. giúp em phương trình lượng giác cơ bản
 75. Thắc mắc từ một bài phương trình
 76. Bài giảng về PT-HPT-BPT-HBPT
 77. Liên hợp trong giải phương trình
 78. Tam giác và pt
 79. Cách tao và giải phương trình - Trường hè 2010
 80. Định lý T.I.C về lớp các BDT 3 biến thuần nhất hoán vị bậc 3
 81. Dành cho chuẩn bị thi ĐH
 82. Phương pháp PTM
 83. Bài giảng phương trình hàm
 84. Bài giảng về dãy số
 85. Sử dụng mặt cầu để giải toán
 86. Phương pháp giải toán
 87. Định lý Mason-Stother
 88. Chuyên đề Casio
 89. Chuyên đề Đa thức
 90. Chuyên đề bất đẳng thức Cauchy
 91. Phương pháp giải bất đẳng thức có chứa căn, có chứa căn ở mẫu
 92. Chuyên bđt của anh Cẩn
 93. Chuyên đề PT vô tỷ
 94. Sáng tác phương trình - Nguyễn Tài Chung
 95. PP lượng giác chứng minh BĐT
 96. Phương Trình Hàm
 97. Một phương pháp cực trị
 98. [Nguyễn.D.Tùng]The Interesting Around Technical Analysis Three Variable Inequalities
 99. Phương pháp lượng giác hóa
 100. Một số cách đặt trong chứng minh BĐT
 101. Tuyển chọn bất đẳng thức
 102. Kiến thức dãy số
 103. Phương pháp, kĩ thuật chọn điểm rơi
 104. Bài tập kỹ năng GPT lượng giác
 105. Khai thác một bài toán thi học sinh giỏi quốc gia
 106. Chứng minh đẳng thức Tổ hợp bằng Đạo hàm - Tích phân
 107. Schur và vornicu schur
 108. Bất đẳng thức hiện đại _ Can.V.Q.B
 109. Tài liệu PTH cho HSG lớp 11
 110. Một tài liệu về số phức
 111. Phương trình lượng giác_LTĐH
 112. Bài toán hàm số
 113. Hệ phương trình
 114. Từ một bài hệ phương trình đến việc phát triển đề toán cho một kì thi
 115. Phương pháp dồn biến thừa trừ
 116. Một chuyên đề đại số của thầy Bang
 117. Ứng dụng lượng giác
 118. Chuyên đề: Dùng đơn điệu giải phương trình vô tỷ
 119. Chuyên đề : Phương pháp sắp xếp trật tự để chứng minh bất đẳng thức
 120. Chuyên đề đẳng thức của pt-hpt
 121. Dùng lượng liên hợp để giải pt vô tỉ
 122. Tổng hợp tài liệu BĐT
 123. Tài liệu bất đắng thức II
 124. Tài liệu BDHSG
 125. Dùng lượng liên hợp giải phương trình vô tỉ
 126. Chuyên đề về hệ phương trình nhiều biến
 127. Về một lớp bất đẳng thức
 128. Bài viết về một bất đẳng thức và ứng dụng
 129. Sử dụng tính đẳng cấp để chứng minh BĐT
 130. Một số chuyên đề dành cho HSG
 131. Xin anh(chị) tài liệu về mệnh đề - tập hợp
 132. Hướng giải quyết Bất đẳng thức Tam giác với 3 biến p,q,r
 133. Phương pháp tìm nghiệm gần đúng của một phương phương trình phi tuyến bất kỳ!
 134. Giới thiệu về đồng dư, hệ đồng dư và các bài toàn về đồng dư thức!
 135. Giới thiệu phương pháp giải tổng quát phương trình bậc ba ra nghiệm thực!
 136. Kĩ thuật tách ghép trong chứng minh bất đẳng thức
 137. 179 Chuyên đề Toán tuổi thơ 2
 138. Chứng minh bất đẳng thức có ràng buộc
 139. Bài tập : Hệ phương trình tổng hợp luyện thi ĐH
 140. Sử dụng tính chất nghiệm của đa thức để chứng minh BĐT
 141. BĐT có điều kiện.
 142. Giải phương trình vô tỷ
 143. Chuyên đề chào mừng năm mới
 144. Tính tổng dãy số bằng công cụ lượng giác
 145. Cần người giải giúp một số bài Toán chuyên đề vào 10
 146. Giải phương trình bằng phương pháp dùng bất đẳng thức
 147. Một số chuyên đề lớp 10
 148. Ứng dụng của một bất đẳng thức dạng đạo hàm
 149. Bài bất đẳng thức thú vị
 150. Bất đẳng thức 2 biến
 151. How prove this inequality a+b+c=3
 152. Tổng hợp một số bất đẳng thức trong kì thi Olympic các nước.
 153. Bài viết nhỏ về một đẳng thức lượng giác của Ramanujan
 154. Một số bài toán chọn lọc hệ phương trình LTĐH năm học 2014-2015 (đáp án + file word)
 155. [BĐT] Kỹ thuật ghép đôi trong chứng minh bất đẳng thức dạng tích.
 156. [BĐT] Phương pháp nửa phần còn lại.
 157. Phương pháp giải phương trình
 158. Chuyên đề phương trình có chứa tham số
 159. Bất đẳng thức từ toán học và tuổi trẻ
 160. 1 Bài BĐT 3 biến đối xứng
 161. Bất đẳng thức ollimpic 27-4
 162. $\frac{a^2b}{4-bc}+\frac{b^2c}{4-ca}+\frac{c^2a}{4-ab} \leq 1$
 163. Xung quanh bài BĐT VMO 2008
 164. Chứng minh BDT ba biến trên máy tính
 165. Bất đẳng thức hoán vị.
 166. Cho đi và lấy lại
 167. Phương pháp phân ly đẳng thức
 168. Bài thi thử Nguyễn Trường Tộ Hà Nội