PDA

View Full Version : Chuyên Đề


 1. Học ba đường conic thế nào đây
 2. Tứ giác nội tiếp
 3. Một mở rộng của định lý Simsơn
 4. Khám phá định lý Ptô-lê-mê
 5. Cực và đối cực
 6. Góc định hướng
 7. Đi tìm tam giác có cùng trọng tâm
 8. Một vài cách chứng minh định lý ơle ?
 9. Định lý về tứ giác toàn phần
 10. Hình phẳng 2(về điểm Kosnita)
 11. Đường thẳng steiner
 12. hình học toạ độ 12
 13. ôn tập hình giải tích không gian cơ bản
 14. ôn tập hình giải tích MP cơ bản
 15. Bài toán vuông góc
 16. Phép chiếu song song
 17. Sưu tập 1 số bài hình học mở
 18. cách học bất đẳng thức hình học!
 19. Có bao nhiêu cách CM BDT Erdos-Mordell
 20. Các bất đẳng thức về đường trung tuyến
 21. Các bất đẳng thức về đường phân giác và những yếu tố liên quan.
 22. Bất đẳng thức Ptoleme và ứng dụng
 23. Đường trung bình hình thang
 24. Những bài toán có nhiều cách giải!!
 25. Tập hợp các bài toán dùng phép nghịch đảo.
 26. Tập hợp các bài toán dùng phép đồng dạng.
 27. Một số bài nữa về đường tròn nội tiếp:
 28. bất đẳng thức hình học
 29. Nơi lưu trữ những phương pháp giải Toán hình học trên tạp chí THTT
 30. hình 11
 31. hình 11 típ
 32. Bài về tích vô hướng
 33. bài tập hh11 c2
 34. chủ đề PT đường thẳng lớp 10
 35. Bài tập đường tròn
 36. Bài tập về conic
 37. Sự giống nhau kì diệu của tâm hai đường tròn nội,ngoại tiếp tam giác.
 38. Khám phá ứng dụng của cực và đối cực!!
 39. Tỷ số kép của hàng điểm và ứng dụng
 40. Một số bổ đề trong Hình Olympiad
 41. Bài toán con nhím
 42. Liên hệ góc giữa các đường thẳng Simson (neverstop)
 43. về bài toán phẳng
 44. Bàn về phương trình đường tròn.
 45. C/m đường thẳng luôn đi qua điểm cố định
 46. Phương tích
 47. Cực và đối cực.
 48. Tìm tài liệu liên quan đến định lý Morley !
 49. Đẳng thức vector
 50. Bất đẳng thức hình học.
 51. BDT hình học nhé
 52. Phép quay trong hình học phẳng
 53. Bài hình giải tích không gian trong đề thi thử ĐH
 54. Cực trị hình học giải tích không gian
 55. Hình hộp
 56. Bất đẳng thức lượng giác
 57. Định lí Con bướm tổng quát?
 58. Đề thi HSG lớp 9 các tỉnh năm học 2009-2010
 59. Bất đẳng thức liên hệ giữa cạnh và diện tích tam giác
 60. Cực trị không gian
 61. Chuyên đề về phép biến hình
 62. Phương pháp trải tứ diện
 63. Tìm bài tập về phương tích
 64. Ứng dụng của một bài toán hình học
 65. Ba điểm thẳng hàng O, I, H(DEF)
 66. Xin tài liệu HHKG
 67. Viết tiếp tuyến chung của hai đường tròn
 68. Hàng điểm điều hòa và đối cực
 69. Tổng hợp về phép chiếu xuyên tâm
 70. Chuyên đề bất đẳng thức hình học
 71. Chia sẻ một tài liệu hình học tự biên soạn
 72. Các ứng dụng từ một bài toán đơn giản
 73. Bổ đề ERIQ và ứng dụng
 74. Tam giác đối xứng - Bài giảng của thầy Lê Bá Khánh Trình
 75. Xung quanh bài toán hình học trong kì thi IMO 2011
 76. Chuyên đề vecto
 77. Ứng dụng lượng giác chứng minh BĐT hình học
 78. Chuyên đề bồi dưỡng HSG
 79. Tản mạn về bất đẳng thức của Jack Garfunkel
 80. Tính độ dài cạnh của tam giác
 81. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
 82. Tính đường cao tam giác
 83. Cùng nghiên cứu về định lý Avast-n
 84. Một số bổ đề hình học 9 (ôn thi lớp 10)
 85. Một bài toán với nhiều cách giải
 86. Tìm hiểu sâu thêm các bất đẳng thức trong tam giác
 87. Cực trị hình học, tìm vị trí đoạn thẳng thỏa diện tích tam giác lớn nhất
 88. Các bài tập liên quan đến trực tâm của tam giác
 89. Chuyên đề Tứ giác nội tiếp
 90. Chuyên đề hình học về điểm Mixtilinear
 91. Chuyên đề về tỉ số kép-hàng điểm điều hòa
 92. Xung quanh bài toán hình học IMO 2012
 93. Ứng dụng của tỉ số thể tích-SKKN
 94. Chuyên đề mừng năm mới: Xung quanh định lý Blaikie và định lý Goormaghtigh
 95. Chuyên đề chào mừng năm mới: Đường tròn điểm
 96. Ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng ( Nguyễn Hữu Điển )
 97. Chứng minh thẳng hàng trong các bài Toán Vectơ lớp 10
 98. Hình học
 99. Bài viết về đường tròn nội tiếp tam giác
 100. Định lý Desargues và những ứng dụng
 101. Thảo luận tính chất hình học của điểm Miquel
 102. Về một điểm "đặc biệt"
 103. Viết chuyên đề về Hàng điểm điều hòa
 104. Cho 1 suất chuyên nếu ai giải được bài hình này
 105. Bài khó anh em giúp mình với
 106. Một bài toán về đường tròn Euler
 107. Chứng minh rằng nếu $AC \neq BD$ thì bốn điểm $X,Y,Z,T$ cùng nằm trên một đường tròn.
 108. Định lý 6 điểm và ứng dụng
 109. Bổ đề Poncelet và ứng dụng
 110. Định lý Mannheim và ứng dụng
 111. Chứng minh rằng $IJ$ vuông góc với $ID$
 112. Hình học 9 - khó
 113. Hàng điểm điều hòa
 114. Hình học tổng hợp
 115. Định lý Ptolemy và áp dụng
 116. Nguyên tố hay hợp số ?
 117. Số 2 và căn nguyên thủy