PDA

View Full Version : Chuyên Đề


 1. Một đồng dư modulo nguyên tố
 2. Các tính chất số học của hệ số nhị thức
 3. Một kết quả về hàm [.]
 4. Bài tập về đa thức bất khả quy
 5. Khi nào một đa thức là bất khả quy?
 6. Bài tập về tính trù mật và sự phân bố đều
 7. chuyên đề tìm chữ số cuối cùng của một lũy thừa
 8. Thặng dư bậc 2
 9. Căn nguyên thủy
 10. Một vài lời nói lại về chuyên đề Số nguyên tố
 11. Chuyên đề về cấp phần tử
 12. Một chuyên đề nhỏ về số nguyên tố
 13. Bài tập Phần nguyên
 14. Chuyên đề về cấp của một phần tử
 15. Chuyên đề về chia hết
 16. Một bổ đề có khá nhiều ứng dụng
 17. Ứng dụng của Định lý Viet trong một số bài toán số học
 18. Phần nguyên
 19. Đồng dư thức
 20. Số học
 21. Thặng dư bình phương và định lí Trung Hoa về phần dư
 22. Từ một bổ đề
 23. Chuyên đề số học!
 24. Tìm cách chứng minh dể hiểu
 25. Một bổ đề có nhiều ứng dụng
 26. Bài viết về một bổ đề số học
 27. Định lý thặng dư Trung Hoa
 28. Tham khảo kinh nghiệm đi dạy học
 29. Mathscope marathon Số Học 2