PDA

View Full Version : Chuyên Đề


 1. Một số bài toán sử dụng ánh xạ
 2. Một số bài toán sử dụng hàm sinh
 3. Một số bài toán về phân nhóm
 4. Bàn về tổ hợp
 5. Triangles in squares
 6. Tổ Hợp
 7. Tôi cần sự giúp đỡ - Chuyên đề tổ hợp
 8. Nguyên lí Đirichlet và một số ứng dụng
 9. Vài bài giảng Tổ hợp
 10. Một số kỹ thuật sử dụng nguyên tắc Dirichlet
 11. Chuyên đề hàm sinh
 12. Chuyên đề về CM đẳng thức, tính giá trị BT
 13. Đề thi và lời giải tổ hợp VMO các năm gần đây
 14. Về bài toán tổ hợp khó nhất thi VN TST 2001
 15. Phương pháp sử dụng hàm sinh xác định công thức tổng quát của dãy số
 16. Song ánh giải các bài tổ hợp
 17. Chuyên đề Tổ hợp_Xác Suất_LTĐH
 18. 100 bài toán tổ hợp
 19. Chuyên đề mới
 20. Đa thức quân xe
 21. Phương pháp đếm hai cách trong một tạp chi toán học.
 22. Về bài toán tổ hợp IMO 2012 P3
 23. Bài giảng tổ hợp 1: Các quy tắc đếm
 24. Bài giảng tổ hợp 2: Các đối tượng tổ hợp cơ bản.
 25. Chuyên đề định lí Hall
 26. Bài tổ hợp thi Olympic chuyên KHTN năm 2014
 27. Từ công thức Picard đến công thức Euler
 28. Chuyên đề tổ hợp