PDA

View Full Version : Tìm phần tử tối đại, tối thiểu, lớn nhất, bé nhất


huy2011
15-02-2011, 12:27 PM
Cho D = {1,2,3,4} .Tìm phần tử tối đại, tối thiểu, lớn nhất, bé nhất trên A = P(D)\{D} với quan hệ bao hàm (

ThangToan
15-02-2011, 04:22 PM
Cho D = {1,2,3,4} .Tìm phần tử tối đại, tối thiểu, lớn nhất, bé nhất trên A = P(D)\{D} với quan hệ bao hàm (

Bạn nói rõ xem P(D) là cái gì.

namdung
15-02-2011, 04:56 PM
P(D) chắc là power set của D, tức là tập tất cả các tập con của D. Trong trường hợp này P(D) có 16 phần tử.

huy2011
08-03-2012, 12:37 PM
Kiến thức lâu lắm nên mình quên rùi, các bạn giúp mình với nhé:-*

namdung
08-03-2012, 04:00 PM
Phần tử tối tiểu là phần tử mà không có phần tử nào nhỏ hơn nó.
Phần tử nhỏ nhất là phần tử nhỏ hơn hay bằng tất cả các phần tử khác.
Tương tự với tối đại và lớn nhất.

Với X = P(D) \ D với quan hệ bao hàm thì phần tử nhỏ nhất và cũng là phần tử tối tiểu duy nhất là tập rỗng.

X không có phần tử lớn nhất và có 4 phần tử tối đại là: {1, 2,3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}.

huy2011
09-03-2012, 08:27 PM
Bạn giúp mình bài này với:

Cho tập hợp A = {x = 2a + 3b; a, b thuộc R} với phép cộng và phép nhân thông thường.
a) CMRằng (A, +, . ) là vành giao hoán có đơn vị.
b) (A, +, . ) có phải là một trường không? Tai sao?
------------------------------
Các bạn giúp mình với:

[Only registered and activated users can see links]