PDA

View Full Version : Chứng minh Card(a,b) = Card[a,b)


ThaiThanhDHSP
20-08-2008, 11:44 AM
Chứng minh rằng card A=card B trong đó
A=[a,b) và B=(a,b)
Bài này khá khó ,hay(dấu () chỉ khoảng)

modular
20-08-2008, 11:36 PM
Nó chỉ khó nếu bắt buộc tìm một song ánh tường minh từ A đến B thôi. Nếu không thì cả hai đều là congtinum.

trungdungkc
22-02-2009, 04:24 PM
Trong tập B trích ra một dãy đếm được các phần tử gọi là tập C
Xét ánh xạ f đi từ A đến B như sau
Cho dãy đếm được {a, C} tương ứng 1-1 với dãy {C}. Phần còn lại B\C cho ứng với chính nó.
Tổng quát hơn ta luôn có: Tập A tương đương với tập A' bằng cách bổ xung vào A hữu hạn phần tử