Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Thuật Ngữ Toán Học (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Nhờ dịch giúp một số từ vựng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=45340)

Tmath1802 21-10-2013 10:37 PM

Nhờ dịch giúp một số từ vựng
 
Có mốt số từ sau em chưa rõ nghĩa, nhờ mọi người cho nghĩa:
1.respectively
2.diametrically
3.opposed
4.cyclic
5.quadrilateral

99 21-10-2013 10:46 PM

Bạn đã tra từ điển chưa đã? Hai nữa là từ vựng tiếng Anh khá giàu nghĩa, nên phải đặt nó trong văn cảnh, chứ không thể xử lý nó riêng biệt được. Tuy nhiên vẫn có thể tạm dịch như thế này.

1. Tương ứng.
2. Hoàn toàn/tuyệt đối
3. Ngược/đối lập
4. cyclic (tức là để nguyên, không dịch)/ vòng.
5. từ giác/tính từ của từ "tứ giác".

/ : dấu này mình dùng với nghĩa là "hoặc".

Tmath1802 21-10-2013 11:07 PM

Cảm ơn anh ạ.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:13 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.85 k/4.14 k (6.80%)]