Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Nơi Yêu Cầu Tài Liệu (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Xin tài liệu (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=48324)

bboy114crew 24-09-2014 09:42 AM

Xin tài liệu
 
Mình đang rất cần tài liệu về phần tổ hợp trò chơi rắc rối và toán rời rạc ai có tài liệu về phần này send mình với tiếng việt càng tốt . Thank mọi người :D


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:39 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.57 k/2.75 k (6.49%)]