Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Thuật Ngữ Toán Học (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Trang web Toán song ngữ Anh Việt (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=18747)

hungchng 18-04-2011 10:00 PM

Trang web Toán song ngữ Anh Việt
 
Xin giới thiệu trang web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

dinhcu_pro 11-02-2012 10:36 AM

Trích:

Nguyên văn bởi hungchng (Post 91196)
Xin giới thiệu trang web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Chẳng thấy cái gì trong này. Tiện thể cho mình hỏi một số lý hiệu toán học dich sang tiếng anh như thế nào:
$+;-; . ;: $
Dấu: $=; \neq $
Trị tuyệt đối. Ví dụ $|A| $
Vuông góc và song song. Ví dụ $a//b $
Góc. ví dụ $\hat{ABC} $
Thuộc. Ví dụ $a\in A $
mũ: Ví dụ $3^x $;
phân số: Ví dụ $\frac{a}{b} $
Căn thức: Ví dụ $\sqrt{2},\sqrt[3]{2},\sqrt[n]{3} $
Lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn, bé hơn hoặc bằng
Khoảng, nửa khoảng, đoạn, nửa đoạn: Ví dụ $(a;b);(a;b] $
Tương đương, suy ra. Ví dụ $a\Rightarrow b $
Chứa trong. Ví dụ $A\subset B $
Cụm từ: Bình phương hai vế , chia hai vế cho

sang89 11-02-2012 10:59 AM

Trích:

$+; \, -; \,.; \,: $
Plus, minus, times, divided (by).

Trích:

Mũ: Ví dụ $3^x $;
3 power x hay 3 to the xth.

Trích:

Phân số: Ví dụ $\frac{a}{b} $
a over b hay a bth (nếu a, b cụ thể).

Trích:

Căn thức: Ví dụ $\sqrt{2},\sqrt[3]{2},\sqrt[n]{3} $
Square root of 2, cube root of 2, nth root of 3.

Trích:

Lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn, bé hơn hoặc bằng
Greater than, greater than or equal to, less than, less than or equal to.

Trích:

Khoảng, nửa khoảng, đoạn, nửa đoạn: Ví dụ $(a;b);(a;b] $
Open interval (khoảng), closed interval (đoạn), nửa khoàng, nửa đoạn

Trích:

Tương đương, suy ra. Ví dụ $a\Rightarrow b $
Equivalent to (tương đương); infers to, leads to (suy ra).

Trích:

Cụm từ: Bình phương hai vế , chia hai vế cho
Square both sides, divided both sides by ...

thanhha89 11-01-2017 03:14 PM

Trích:

Nguyên văn bởi hungchng (Post 91196)
Xin gi7899;i thi7879;u trang web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài viết rất chi tiết, hy vọng nội dung của nó chân thực và sâu sắc hơn nữa, mình kết bạn với bạn nhé.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:27 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 8.68 k/9.44 k (8.04%)]