Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Xác Suất - Thống Kê (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Bài tập xác suất (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=48635)

NHDHamNghi007 21-10-2014 01:07 PM

Bài tập xác suất
 
Đây là hai bài xác suất trong đề cương của lớp em cô cho về nhà làm, nhờ mọi người giúp em với ạ

Câu 1: Chúng ta đặt ngẫu nhiên $n$ hạt vào $m>n$ hộp. Tìm xác suất để các hạt được tìm thấy ở $n$ hộp cho trước biết rằng mỗi hạt chỉ có ở trong một hộp. Xét các trường hợp sau
a. Maxwell-Boltzmann: các hạt coi là khác nhau và tất cả các khả năng đều có thể được
b. Bose-Einstein: không phân biệt được các hạt, tất cả các khả năng đều có thể được

Câu 2: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất là:
$f(x)=\dfrac{3}{4}.(\dfrac{1}{4})^{x-1}$
Với x=1, 2, 3, ..............
Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $Y=X^2$

Em cảm ơn mọi người


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:52 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.27 k/3.47 k (5.96%)]