Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Nơi Yêu Cầu Tài Liệu (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Xin giáo trình và bài tập (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=48103)

Hỏivớvẩn 25-08-2014 07:07 AM

Xin giáo trình và bài tập
 
Anh chi có ai có sách của mấy môn này cho em link với !
- lý thuyết số
- Lý thuyết cơ sở Groebner
- Lý thuyết môđun
- Quy hoạch tuyến tính


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:27 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.62 k/2.80 k (6.53%)]