Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số và Lượng Giác (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Phương trình $f(f(x))=x$ có mấy nghiệm phân biệt (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51829)

king of math 16-05-2018 10:26 PM

Phương trình $f(f(x))=x$ có mấy nghiệm phân biệt
 
Cho hàm số: $f\left( x \right) = {x^2} + b{\rm{x}} + c$ Giả sử phương trình $f(x)=x$ có 2 nghiệm phân biệt. Nếu $(b+1)^2>4(b+c+1)$ thì phương trình $f(f(x))=x$ có mấy nghiệm phân biệt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:20 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.71 k/2.89 k (6.19%)]