PDA

View Full Version : Chuyên Đề


 1. Dãy số và các bài toán về dãy số
 2. Về khảo sát hàm số
 3. ứng dụng đạo hàm để giải toán
 4. chuyên đề mới viết
 5. Thêm một số bt về dãy số
 6. Bài tập về GTLN - GTNN
 7. Ứng dụng của tích phân
 8. Tài liệu về hàm sinh
 9. Dãy số sinh bởi phương trình
 10. Một bài viết về dãy số
 11. Chuyên đề đạo hàm, liên tục, giới hạn! Rất có ích cho những ai thi luyện thi ĐH
 12. Một số phương pháp giải phương trình hàm
 13. hỏi về giới hạn dãy
 14. Chuyên đề các phương pháp tính tích phân
 15. Bài toán thường về giới hạn hàm số-Phần 1- Ôn thi đại học
 16. Câu chuyện về số Pi
 17. Ứng dụng ĐSTT cho dãy số
 18. Tổng hợp các bài toán về dãy số, giới hạn thi HSG năm học 2011 - 2012
 19. Bài toán dãy số của GS.Vinh luyện thi KSTN
 20. Tồn tại dãy số sao cho pt có tối đa nghiệm
 21. Một báo cáo Ngoại khóa của thầy Bang
 22. Dùng giới hạn dãy số để chứng minh bất đẳng thức-Nguyễn Tài Chung
 23. Cơ sở lý thuyết và một số bài toán về dãy số
 24. Chuyên đề PTH
 25. Khai thác phương trình cổ điển dạng Pell!
 26. Tổng hợp chuyên đề xác định công thức của dãy số bằng phương trình sai phân!
 27. Phương pháp lượng giác hóa trong các vấn đề Toán học sơ cấp.
 28. Phương pháp giải toán
 29. Giải phương trình hàm bằng phương pháp thêm biến-Nguyễn Tài Chung
 30. Một số kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi
 31. Tính giới hạn của dãy tổng
 32. Chuyên đề: Định lý kẹp trong giới hạn dãy số
 33. Tổng hợp một số bài toán dãy số trong các đề thi HSG
 34. Các Phuong pháp tích phân ĐH!!!!
 35. Hỏi về dãy số
 36. Chứng minh f hàm hằng
 37. Tuyển tập 100 câu Tích phân hay và khó chọn lọc
 38. Chuyên đề phương trình vô tỷ ôn thi đại học 2016
 39. Song ánh trên $\mathbb N$