PDA

View Full Version : Tài Liệu/Documents


Pages : [1] 2 3

 1. Sách chuyên ngành 1
 2. Bài tập Lý thuyết số đại số
 3. [Request] Cyclotomic Fields II của Lang
 4. ôn Cao học ở Viện Toán
 5. Đề thi cao học KHTN 2007 đợt 2.
 6. Đề thi học phần của ĐHSPHN 2007-2008
 7. Giải tích số K54CLC-ĐHSPHN
 8. Một số tài liệu chuyên ngành
 9. Advanced Modern Algebra By:J.Rotman
 10. EGA and SGA
 11. Gdz
 12. Advanced Calculus (5th Edition) By:Wilfred Kaplan
 13. Stewart Calculus
 14. Advanced Courses Of Mathematical Analysis (Vol1,2)
 15. Robert Adams, Sobolev spaces
 16. Steven Roman,Field Theory
 17. Weibel,Introduction to Homological Algebra
 18. Paul R.Halmos,Measure Theory
 19. A Problem Course in Mathematical Logic
 20. Mathematical Illustrations
 21. Introduction to Probability
 22. The William Lowell Putnam Mathematical Competition
 23. Serge Lang, Undergraduate Analysis
 24. Tải về 4.3 Gb sách toán.
 25. [Ebook request] Weighted Norm Inequalities and Related Topics
 26. Dufour J.-P., Zung N.T. : Poisson structures and their normal forms
 27. Robin Hartshorne, Algebraic Geometry
 28. Gunning R. and Rossi H., Analytic Functions of Several Complex Variables
 29. 3 books by Steven G.Krantz
 30. Lấy báo từ siencedirect
 31. Shafarevich, Basic Geometry
 32. Morita,Geometry of Characteristic Classes
 33. Algebraic Surfaces
 34. Cao học Viện Toán năm 2008 , đợt 1
 35. Ba cuốn bài tập giải tích cổ điển hay
 36. Thi cuối kỳ Lý thuyết Galois 2008,ĐHSPHN
 37. Thi cuối kỳ hình học vi phân 2008,ĐHSPHN
 38. [Request] Đề thi CNTN ĐHBK HN
 39. Vài cuốn sách
 40. [Ebook request] Graph theory, a problem oriented approach
 41. Problem in methematical analysis
 42. Generating Function
 43. sách về tích phần - toán A3
 44. Hojoo Lee:Problems in Linear Algebra
 45. Bài tập Giải tích hàm.
 46. A note on the equation
 47. inequalities
 48. Two Applications of RCF, LCF, and EV Theorems
 49. The Gaussian Integers
 50. The equal variable method
 51. Elementary Functional Analysis
 52. Mathematical Analysis
 53. Mathematical Analysis
 54. Begining Functional Analysis
 55. Introductory Analysis
 56. Understanding Analysis
 57. Linear Algebra
 58. Toán Rời Rạc - các Tác giả nước ngoài
 59. [Paper] Nhóm tuyến tính
 60. Một cuốn hình học của Monier
 61. Evans: Partial Differential Equations
 62. Tập san của Diễn đàn toán học..
 63. Cuộc thi IMC - đề và lời giải....
 64. A Problem Seminar
 65. Biểu diễn của nhóm tuyến tính tổng quát trên trường hữu hạn
 66. Đề thi cao học Mỹ
 67. Washington:An introduction to an cyclotomic fields
 68. Tài liệu giải tích Nowak tiếng việt
 69. MathMatters 1: An Integrated Program – Student Edition (2006)
 70. California Algebra 2 (Concepts, Skills, and Problem Solving) – Student Edition (2008)
 71. Handbook of Mathematical Formulas and Integrals, Fourth Edition
 72. Differential Equations for Dummies
 73. Math Word Problems For Dummies
 74. Nevanlinna Theory and Diophantine Approximation
 75. Đề Thi Olympic Sinh viên : 1993-2008
 76. Một số đề thi cao học
 77. Forster O., Lectures on Riemann Surfaces
 78. Tuyển tập sách của Grothendieck
 79. Harville D., Matrix Algebra From a Statistician's Perspective
 80. Xin tài liệu môn Đại số tuyến tính !
 81. Tài liệu Ôn thi Cao Học !
 82. xin sách GT dành cho sinh viên SP
 83. Xin tài liệu về không gian Metric
 84. ai có cuốn sách "BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN" cho minh xin với
 85. có ai có sách bài tập quy hoạch tuyến tính không?
 86. [request]Local cohomology
 87. Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê
 88. Tìm đề thi và đáp án cho toán olympic đại số sinh viên năm 2006
 89. Tìm tài liệu toán rời rạc
 90. hỏi về tài liệu phương trình vi phân
 91. Đề thi cao học của ĐHKHTN HN.
 92. Đề thi cao học môn đại số của ĐHSPHN
 93. Xin tài liệu về tôpô mờ
 94. Tìm tài liệu về Đại số, PTVP ,...
 95. Tìm tài liệu về Xấp xỉ hàm
 96. Sách thống kê
 97. Tìm tài liệu về chuỗi và phương trình vi phân
 98. Tìm sách lịch sử về các nhà toán học
 99. M.Audin, Topologie, revêtements et groupe fondamental, cours de Magistère 2e année
 100. MEESTER - A natural introduction to probability theory
 101. RUDIN - Real and complex analysis (book)
 102. Tài Liệu Ôn Thi Cao học
 103. Ai có đề thi cao học mon đại số của ĐH SP tphcm không?
 104. tìm tài liệu về đường thẳng,đường tròn Euler!!!
 105. Tìm sách giải tích phức nhiều biến
 106. Xin sách High-School Mathematics
 107. Download ebooks trên Google
 108. Xin tài liệu không gian metric(topo)
 109. Ai có tài liệu môn giải tích phi tuyến cho xin nhé!
 110. Xin ebook về Ten-xơ(tensor)
 111. Tập hợp và Lôgic
 112. Tài liệu Toán rời rạc
 113. Tìm vài tạp chí toán học
 114. A. Baker, A Concise Introduction to the Theory of Numbers, Cambridge University Press
 115. Cần tìm tài liệu về lí thuyết định tính phương trình vi phân
 116. Các sách Toán sv năm nhất nên đọc.
 117. Vành tự nội xạ, vành nội xạ cực tiểu - cần giúp
 118. Xin giúp đỡ về phạm trù đối ngẫu của ModR và phép giải nội xạ
 119. Ebook giải tích
 120. Tài liệu về phương trình vi phân ?
 121. Giải tích hiện đại - Hoàng Tụy
 122. Tìm tài liệu môn lý thuyết tối ưu
 123. Sách cổ điển về thống kê
 124. Xin bài tập môn giải tích thực!
 125. Hướng dẫn khai thác thông tin trên mạng phục vụ dạy học
 126. Cần tài liệu về Chuỗi lũy thừa và hàm sinh, bà con giúp với
 127. Cần tìm sách bài tập đại số tuyến tính gấp!!
 128. Cần tài liệu , để đánh giá sai số
 129. Tài liệu Toán bằng tiếng Anh
 130. Sách về ma trận
 131. Tìm cuốn "Theory of Numbers"
 132. Tìm sách về Hàm số thực liên tục trên ko giam metric
 133. Cần tài liệu về giải tích 2,3.
 134. Tìm sách " Lý thuyết module "
 135. Ai có ebook giải tích 2,3 Trần Bình!
 136. Đề chọn đội tuyển Olympic SV Đại số 2010 [ĐHKHTN, ĐHQGHN]
 137. Sách Demidovich tập 2
 138. Cần tài liệu về số học hiện đai
 139. Phép quay trong hình học phẳng
 140. Xin sách graph hữu hạn
 141. Xin tài liệu về quy hoạch phi tuyến
 142. Độ đo tích phân
 143. Đề thi Olympic toán SV 2010
 144. Tìm tài liệu phổ của toán tử tuyến tính
 145. xin tài liệu về xấp xỉ đều và xấp xỉ trung bình phương
 146. Chia sẻ cho mọi người tài liệu hình vi phân
 147. Tìm tài liệu về các phép biển đổi đẳng cấu.
 148. Tài liệu hình vi phân cho mọi người
 149. Lý thuyết Flôkê
 150. Sách đại số Lie
 151. Tìm chuyên đề Topo đại cương
 152. Hai quyển Giải tích của Viện toán học
 153. Đề thi hình học vi phân cho năm thứ ba, ĐHSPHN
 154. Đề thi môn hàm phức cho năm thứ hai, ĐHSPHN
 155. Tài liệu xác suất
 156. Team Selection Test - IMC 2010
 157. Tài liệu xác suất thống kê
 158. Mục lục Tài liệu
 159. Cho xin tài liệu về hàm liên tục
 160. Tìm sách giải tích hàm
 161. Quyển đại số 1 của Jean Marie Monier
 162. Nguyễn Chánh Tú, Lý thuyết mở rộng trường và Galois
 163. Đề thi hình học Affine-Euclid, ĐHSPHN, 2009-2010
 164. Ebook giải toán bằng cách dùng máy tính casio
 165. Tài liệu về hình học vi phân
 166. Tìm tài liệu về nguyên lý ánh xạ co
 167. Bộ sách trường hè-Viện toán 2010
 168. Cần tìm tài liệu lý thuyết thế vị
 169. Tìm tài liệu về hàm Green trong giải tích phức
 170. Tìm sách về các hệ trục tọa độ
 171. Tài liệu ôn thi olympic toán SV 2011
 172. Tìm sách về Algebra Combinatorics
 173. Shilov - Elementary Functional Analysis
 174. Tài liệu hàm sinh
 175. Bài tập toán cao cấp của Nguyễn Đình Trí
 176. Hỏi về tạp chí ứng dụng toán học Việt Nam
 177. Hỏi về sách của Rami Shakarchi
 178. Cơ sở lý thuyết hàm biến phức của Nguyễn Thủy Thanh
 179. Tìm sách Lý thuyết đồ thị và ứng dụng!
 180. Giáo trình đại số tuyến tính
 181. Quyển ĐSTT của thầy Nguyễn Hữu Việt Hưng
 182. Tìm tài liệu đại số
 183. Tìm sách:" nonlinear problems in abtracts cones"
 184. Tìm sách về topo đại số (algebraic topology)
 185. Tạp chí mathvn
 186. Nhờ tìm cuốn sách
 187. Tìm tài liệu phương trình vi phân
 188. Tìm Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm của Kolmogorov và Fomin
 189. Tìm tài liệu về dãy số với hệ số biến thiên
 190. Christian Mehl, Numerical Linear Algebra Lecture Notes
 191. Volker Mehrmann, Control Theory Lecture Notes
 192. Tìm đề Cao học ĐHSPHN
 193. Tìm tài liệu thống kê nhiều chiều
 194. Tìm tài liệu về không gian metric
 195. Bài giảng đại số đa tuyến tính và tích Tensor
 196. Tài liệu Giải tích hàm Tiếng anh
 197. Lyapin exercises in group theory
 198. Cách khai thác kho sách điện tử Gigapedia.com/Library.nu
 199. Tìm các bài báo
 200. Tầi liệu ôn thi olympic toán sinh viên
 201. Tìm Cơ sở đại số hiện đại
 202. Tài liệu bài tập topo
 203. Xin tài liệu toán cao cấp của Pháp
 204. Tìm tài liệu không gian banach các độ đo có dấu
 205. Cuốn Stewart J. Calculus. concepts and contexts
 206. Sách về phép tính tích phân trên không gian Banach
 207. Tìm sách về cách tính định thức!
 208. Sách về đại số tuyến tính và chuỗi
 209. Tài liệu tích phân
 210. Đề đại số 2008
 211. Tìm tài liệu Giải tích
 212. Đề thi Toán I Lớp 55CLC, ĐH Xây Dựng
 213. Tài liệu đại số đại cương
 214. Tìm đáp án OLP
 215. Cần tìm tài liệu toán sinh thái
 216. Sách Hình học vi phân của Hacisalihoglu
 217. Một số bài giảng/lecture notes
 218. Một chứng minh cho luật thặng nghịch bình phương.
 219. Tài liệu ĐIỂM BẤT ĐỘNG
 220. Đề dự bị OLP 2009
 221. Xin đáp án OMS 2006-2010
 222. Đề thi chọn ĐT OLP SV 2011 ĐH KTQD
 223. Hàm biến phức
 224. Tìm sách PDE
 225. Đề thi chọn Đội tuyển Olympic SV ĐH Mỏ-Địa chất 2010-2011
 226. Tìm tài liệu về BĐT tích phân
 227. Tìm ebook hàm nhiều biến
 228. Xin tài liệu
 229. Đề thi chọn Đội tuyển Olympic SV ĐH GTVT 2011
 230. Đề thi Olympic Toán SV Đại số 2007
 231. Đề thi Olympic Toán SV Đại số 2006
 232. Xin đáp án OLP SV 2006->2009
 233. Đề thi chọn OLP Giải tích ĐHSPTPHCM 2011
 234. [Tìm tài liệu] Giáo trình bản gốc của Jean-Marie Monieur
 235. Ai có đề thi cao học môn Xác suất thống kê DHKHTN tphcm không?
 236. Bài tập về không gian mêtric đầy đủ,Banach,tính chuẩn
 237. Matrices của Tom Davis
 238. Bài tập đại số đồng điều
 239. Tìm giáo trình Lý thuyết Nhóm
 240. Tìm tài liệu về đại số đại cương
 241. Tìm tài liệu về toán tử sai phân
 242. Đề thi xác suất 2010, cao học quốc tế
 243. Đề kiểm tra cuối kì-pfiev-K52-ĐH Bách khoa Hà nội
 244. Thư viện toán học miễn phí
 245. Tìm cuốn Functional analysis của Kantorovich
 246. Random sets and integral geometry...
 247. Bản dịch tiếng Việt cuốn Lý thuyết biểu diễn nhóm của Alperin
 248. Xin đề thi ngành Giải tích ĐHSP
 249. M-cơ sở
 250. Đề Thi Kết Thúc Học Phần Đại Số (ĐH GTVT)