PDA

View Full Version : Sách Và Các Bài Giảng Toán Olympic


 1. Andrei Negut: Problems for the Mathematical Olympiads
 2. Titu Andresscu and Zuming Feng: 103 Trigonometry Problems
 3. Titu Andresscu and Zuming Feng: 101 Problems in Algebra
 4. H.S.M.Coxeter and S.L.Greitzer: Geometry Revisited
 5. Y.M.Yaglom: Geometric Tranfomations I
 6. Kiran S. Kedlaya: Geometry Unbound
 7. Christopher J. Bradley: Challenges in Geometry for Mathematical Olympians Past....
 8. Alfred S.Posamentier and Charles T.Salkind: Challenging Problems In Geometry
 9. Peter D.Schumer: Mathematical Journeys
 10. Oleg Golberg: Một số bài giảng hình học
 11. Prithwijit De: Problems in Geometry
 12. Ross Honsberger: Mathematical Diamonds
 13. H.S.M.Coxeter: Introduction to Geometry
 14. VIF Community: Inequalities From 2007 Mathematico Competition Over The World
 15. Paul Yiu: Introduction to the Geometry of the Triangle
 16. József Sándor: Geometric theorems ,Diophantine equations anh Arithmetic functions
 17. Võ Quốc Bá Cẩn, Phạm Thị Hằng:The sums of square technique
 18. Phan Thành Việt: Phương pháp dồn biến
 19. Võ Quốc Bá Cẩn,Phạm Thị Hằng: Kĩ thuật Cauchy bất đối.
 20. Vũ Minh Thắng, Nguyễn Thế Anh: Look at the end point
 21. Bùi Việt Anh: Phương pháp GLA
 22. VMF: Một số bài toán sử dụng phương pháp phân nhóm
 23. Nguyễn Việt Anh :379 Solved Inequalities
 24. Andrei Jorza: Brocard points
 25. Hạ Vũ Anh,Cosmin Pohoata,Khoa Lu Nguyen,Juan Carlos Salazar: Mixtilinear Incircles
 26. Mosp 2004-2006: Olympiad Summer Program
 27. Christopher G.Small :Functional Equations and How to Solve Them
 28. Edward J.Barbeau: Pell's equation
 29. Hojoo Lee:Topics in inequalities
 30. VMF:Tuyển tập một số vấn đề chọn lọc năm 2006
 31. Đặng Hùng Thắng: Liên phân số và ứng dụng
 32. Romanian Mathematical Competitions 1996-2009
 33. Một số tài liệu về hình học không gian
 34. Nguyễn Đăng Phất- Các phép biến hình trong mặt phẳng và ứng dụng giải toán hình học
 35. Paul Yiu: Advance Euclidean Geometry
 36. Xavier Caruso: Cours- Stratégies de base
 37. Yufei Zhao: Lecture Notes
 38. Adrian Tang:Triangle,Concurrency and Quadrilaterals
 39. Adrian Tang:Combinatorial Geometry,Graph Theory,...
 40. Richard Stanley:Bijective Proof Problem
 41. Kiran S. Kedlaya :Notes on Euclidean Geometry
 42. Paul Yiu:A tour of triangle geometry
 43. Zuming Feng: Mathematical Olympiad Coachs Seminar
 44. British Mathematical Olympiad 1993-2009
 45. Korean Mathematical Olympiad 2000-2001
 46. Bulgarian Mathematical Competitions 2003 - 2006
 47. Nguyễn Văn Mậu: VietnamTST 1989- 2004
 48. THPT Chuyên Thái Bình: Tập san toán Duyên hải miền bắc 2008
 49. Titu and Feng: A path to combinatorics for undergraduates
 50. Trần Nam Dũng: Tài liệu ôn luyện VMO 2009
 51. Cao Minh Quang: 500 Bất đẳng thức chọn lọc
 52. Titu Andresscu: Mathematical Olympiads 1996-1997
 53. VIMF: Discovery Inequalities
 54. Tập san Toán Học Hoàng Văn Thụ năm 2007
 55. Continued fractions and the Pell equation
 56. Nguyễn Văn Mậu-Trần Nam Dũng: Dãy số và giới hạn của dãy số
 57. Pierre Bronsztein: Bất đẳng thức
 58. Phạm Kim Hùng: Phương pháp S.O.S
 59. Nguyễn Văn Mậu: Biến Phức Định Lý và Áp dụng
 60. Tuyển tập các phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 61. APMO 1989-2009: Problems and Solutions
 62. Tài liệu bồi dưỡng hè 2008 (BDHSG)
 63. Kỉ yếu Trại hè Hùng Vương 2008
 64. IMO Shortlist 2008
 65. Một số tài liệu về bất đẳng thức Olympiad
 66. Christopher G. Small: Functional Equations and How to Solve Them
 67. Võ Quốc Bá Cẩn: Hai bài giảng về Bất đẳng thức
 68. Crux V35N7
 69. Nguyễn Văn Mậu: HMO 2006-...
 70. [Updated] Stasys Jukna : Extremal Combinatorics - Springer 2001 [&& Second Edition]
 71. Danh sách các tài liệu
 72. An Introduction to Diophantine Equations: A Problem-Based Approach Version 2010
 73. Number Theory: Structures, Examples, and Problems By Titu Andreescu
 74. Darij Grinberg-Lecture Notes
 75. Reid Barton:Lecture notes at MOP
 76. Titu Andreescu:Problems in Real Analysis
 77. Tuyển Tập Bộ Sách Toán Olympiad của Titu Andreescu và Các đồng nghiệp
 78. International Mathematics: Tournament of the Towns
 79. Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory...
 80. Một số dạng toán & bài tập Bồi dưỡng HSG Tỉnh
 81. The Cauchy-Schwartz Master Class
 82. Preparation for Mathematical Olympiad
 83. 150 Bài toán hình học [Mathlinks.ro]
 84. 50th IMO - 50 Years of International Mathematical Olympiads
 85. Selected-Problems-Of-The-Vietnamese-Mathematical-Olympiad-1962-2009
 86. IMO Shortlist 2010
 87. Gabriel Carroll : Bài Giảng Toán Olympic
 88. Sách hình học không gian Prasolov (tiếng Nga)
 89. Một số bài giảng Olympic của Pierre Bronsztein và các đồng nghiệp
 90. Problems from The Book (Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu)
 91. Tuyển tập 169 bài Phương trình hàm *_PCO_*
 92. Putnam training M.I
 93. Functional Equations - Iura, Titu (2007)
 94. Về một bất đẳng thức của Darij Grinberg
 95. Khai thác lí thuyết đồ thị ở THPT
 96. Một số bài giảng ở trường hè toán học Hà Nội
 97. Hai cuốn sách của Jiri Herman, Radan Kucera, Jaromir Simsa
 98. Tài liệu lý thuyết số cho học sinh năng khiếu tại Đại Học Stanford
 99. Một số bài giảng hình học cho đội tuyển IMO năm 2015
 100. A Collection of Sangaku Problems