PDA

View Full Version : Tạp chí ''recreatiimatematice''


levietbao
12-04-2013, 06:05 PM
Đây là tạp chí của Rumani. Tạp chí đa phần là dành cho học sinh phổ thông tại Rumani, tuy nhiên cũng có một phần nhỏ dành cho toán cao cấp bậc đại học. Trong tập chí này một phần có cả phụ đề tiếng Anh trong mục Training problems , trong mục Index pe numere ([Only registered and activated users can see links]) thì nguyên bản là tiếng Rumani. :)
Trang chủ của tạp chí : [Only registered and activated users can see links]
Một số tài liệu trong mục Training problems. :))

levietbao
12-04-2013, 06:11 PM
Tiếp tục một số tài liệu trong mục Training problems và file tổng hợp từ 2/2004 đến 2/2011. :)

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm tạp chí Gazeta Matematica. Đây là tạp chí của Rumani xuất bản cho nhiều bậc học (tương tự như toán tuổi trẻ và toán tuổi thơ 1,2 của nước ta )
Tuy nhiên Bulletin Mathematique ([Only registered and activated users can see links]) thì dành cho bậc đại học với nhiều bài viết hoàn toàn bằng tiếng Anh thuộc nhiều phân môn như đại số, giải tích, tổ hợp,...

Trái lại thì Gazeta Matematica, Seria A ([Only registered and activated users can see links]) và Gazeta Matematica B ([Only registered and activated users can see links]) viết hoàn toàn là tiếng Rumania :gach:. Nhưng bù lại thì phần và Conţinut của Gazeta Matematica, Seria A và phần Articol (bài viết) của Gazeta Matematica B lại là các phần đáng chú ý vì ở đó giới thiệu chuyên sâu về một số vấn đề của toán sơ cấpviết bằng tiếng Rumani nhưng có vẻ dễ luận hơn :matrix:
Website: [Only registered and activated users can see links]
Website tiếng Rumania: [Only registered and activated users can see links]