Diễn Đàn MathScopeDiễn Đàn MathScope
  Diễn Đàn MathScope
Ghi Danh Hỏi/Ðáp Thành Viên Social Groups Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Go Back   Diễn Đàn MathScope > Hỏi/Ðáp

News & Announcements

Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé !

* Nội quy MathScope.Org

* Một số quy định chung !

* Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope

* Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây

* Những câu hỏi thường gặp

* Về việc viết bài trong Box Đại học và Sau đại học


diễn tả
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Smilie
What to Type Resulting Graphic Meaning
:bihiem: bí hiểm bí hiểm
:sad: Sad Sad
:gach: gạch gạch
8-X Evil Evil
:]] cười cười
:( Miarockt Miarockt
:samoaner: Samoaner Samoaner
:eyecancer: Eyecancer Eyecancer
:[ buồn buồn
b-) Nemoflow Nemoflow
:-x Adore Adore
:Secretsmile: Secretsmile Secretsmile
:burnjosstick: Burnjossstick Burnjossstick
@_@ Facebowling Facebowling
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:afterboom: Afterboom Afterboom
:spiderman: Spiderman Spiderman
:-h Byebye Byebye
:feelgood: Feelgood Feelgood
:oho: Oho Oho
:amazed: Amazed Amazed
:-w đợi đợi
:-S Sweat Sweat
x-( Canny Canny
:go: Go Go
:ops: Ops Ops
:angry: Angry Angry
:angach: ăn gạch ăn gạch
:tire: Tire Tire
:choleric: Choleric Choleric
:)) Grinder Grinder
:badsmelly: Badsmelly Badsmelly
:cuoideu3: cười cười
:toothgrin: Toothgrin Toothgrin
:(( Cry Cry
B-) Hornytoro Hornytoro
:buc: bực bực
X_X Pflaster Pflaster
:banzai: Banzai Banzai
:O Waaaht Waaaht
=p~ Dreamer Dreamer
:-< Hugging Hugging
:sexygirl: sexy girl sexy girl
:redeye: Redeye Redeye
:barrywhite: Barrywhite Barrywhite
:lolz2: lol lol
=P~ Dribble Dribble
:hungry: Hungry Hungry
:! :! :!
:-?? Rokeyrulez Rokeyrulez
:lolz: lolz lolz
+_+ Dumb Dumb
:-* Kiss Kiss
:angrybird: cười đểu cười đểu
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:beated: Beated Beated
:cuoideu: cười cười
:embarrassed: Embarrassed Embarrassed
:matrix: Matrix Matrix
:buon: buồn buồn
:| :| :|
:"> :"> :">
:-j :-j :-j
>:) >:) >:)
=)) =)) =))
x_x x_x x_x
;;) ;;) ;;)
=D> =D> =D>
:o :o :o
>:D< >:D< >:D<
:P :P :P
~:> ~:> ~:>
^:)^ ^:)^ ^:)^
;)) ;)) ;))
:> :> :>
:hm: Hừm Hừm
:-" :-" :-"
:laugh: laugh laugh
;) ;) ;)
:-? hừm hừm
8-} 8-} 8-}
:bo: bò
~X( ~X( ~X(
:khi: khỉ khỉ
:bien: biến biến
:-X :X :X
[-x [-x [-x
#:-S #:-S #:-S
:star: Star Star
8-x 8-X 8-X
\m/ \m/ \m/
X-( X-( X-(
\:D/ \:D/ \:D/
b-( b-( b-(
>:P >:P >:P
:D :d :d
(:| (:| (:|
:doi: đợi đợi
/:) /:) /:)
:-B :-B :-B
%-( %-( %-(
[-( [-( [-(
:)>- :)>- :)>-
:-L :-L :-L
:-bd :-bd :-bd
:gun: súng súng
:nguyhiem: tỏ ra nguy hiểm :)) tỏ ra nguy hiểm :))
:pikachu2: Pikachu Pikachu
:thevang: thẻ vàng thẻ vàng
:thedo: thẻ đỏ thẻ đỏ
:sieunhan2: siêu nhân siêu nhân
:mophat: mô phật mô phật
??-: ??-: ??-:
:hehe: hehe hehe
:deptrai: đập chai :)) đập chai :))
:mo: gõ mõ gõ mõ
:daica: đại ca đại ca
:con: côn côn
X-[ tức giận tức giận
:pikachuhoa: Hoa Hoa
:sieunhan: siêu nhân siêu nhân
:) Blush Blush
T_T Beatbrick Beatbrick
:d Biggrin Biggrin
:pikachu: pikachu pikachu
:troll: Malicious Troll Malicious Troll
:taptrung: tập trung tập trung
:hulk: Hulk Hulk
V_V V_V V_V
:green: :D :D
:happy: Happy Happy
:smile: Smile Smile
:quaquyet: quả quyết quả quyết
:yao: Yao Ming Yao Ming
:[[ Sad Cry Sad Cry
:stupid: Are you kidding me? Are you kidding me?
:notbad: Obama Obama
:no: tuyệt đối không! tuyệt đối không!
:vai: vãi! vãi!
:waiting: đợi đợi
:chemgio: chém gió chém gió

Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:22 AM.


Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Inactive Reminders By mathscope.org
[page compression: 36.00 k/37.94 k (5.10%)]