Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Logic, Tập Hợp, Toán Rời Rạc (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Hệ tiên đề ZFC (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52997)

portgas_d_ace 29-11-2020 03:01 PM

Hệ tiên đề ZFC
 
Mình có đọc về hệ tiên đề ZFC trong lt tập hợp. Trong clip này, Gs nói mọi vật đều là tập hợp. Nếu vậy làm sao ta có thể xem quả táo như là một tập hợp.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
p.s ở 1:50 nha mọi người.
:buc::buc:

quangtu123 07-12-2020 08:15 AM

Đây là một cách nói thôi bạn. Trong hệ tiên đề ZFC thì tất cả các vật thể toán học đều được xây dựng từ tập hợp. Chẳng hạn số 0 là tập hợp rỗng, số 1 là tập hợp $\{\emptyset\}$ (chứa 1 phần tử là tập hợp rỗng), số 2 là tập hợp $\{1,\emptyset\}=\{\{\emptyset\},\emptyset\}$. Có liên quan gì đến quả táo đâu. :sexygirl:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:30 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.54 k/3.76 k (6.05%)]