Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Hình Học/Geometry (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Thể tích đơn hình (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53020)

levanquy 18-01-2021 08:54 AM

Thể tích đơn hình
 
Nhờ các cao thủ hình học giúp đở.
Cho đơn hình $S(P_0,P_1,…,P_m)$ gọi là vuông tại $P_0$ nếu $\overrightarrow{P_0P_i}.\overrightarrow{P_0P_j} $ với $i \neq j$. Xét $(m-1)$ đơn hình $S_i(P_0,…, \widehat{P_i},…,P_m)$ (không có đỉnh $P_i)$. Chứng minh: $V^2(S_0)=\sum_{i=1}^mV^2(S_i)$


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:47 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.71 k/2.89 k (6.23%)]