Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Lý Thuyết Số/Number Theory (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Một bài toán cũ (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53030)

2M 13-05-2021 03:58 PM

Một bài toán cũ
 
Cho $a,\,b,\,c$ là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của $$F(x,\,y,\,z)=xy+yz+zx.$$Với $(x,\,y,\,z)\in\{(x,\,y,\,z):\;x,\,y,\,z>0,\,ax+by +cz=1\}$.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:17 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.55 k/2.73 k (6.55%)]