Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Hình Học (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Một bài hình mà chưa ai giải được (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53771)

calcudoku1234 20-11-2021 09:59 PM

Một bài hình mà chưa ai giải được
 
Đây là bài hình của một thầy Việt Nam, kể cả các thành viên của aops cũng chưa giải được
Bài toán: Cho $\triangle{ABC}$, Điểm $P$ bất kỳ trong mặt phẳng. Gọi $I,D,E,F$ lần lượt là tâm nội tiếp của $\triangle{ABC},\triangle{PBC},\triangle{PCA},△P AB$. CMR nếu $AD,BE,CF$ đồng quy, thì chúng đồng quy trên $OP$

calcudoku 21-11-2021 09:34 AM

trường hợp đã giải được
 
Bài này mới chỉ có chứng minh khi $P$ nằm trên A-apollonius của $\triangle ABC$


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:28 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.33 k/3.56 k (6.63%)]