Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Logic, Tập Hợp, Toán Rời Rạc (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Dirichlet cơ bản. Giúp tớ trình bài cụ thể xíu (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=48148)

kakalas2903 31-08-2014 10:09 PM

Dirichlet cơ bản. Giúp tớ trình bài cụ thể xíu
 
Cho 9 điểm bất kì thuộc một đường tròn đơn vị. Chứng minh rằng luôn chọn được 3 điểm lập thành một tam giác có diện tích bé hơn hoặc bằng 1/8. (mỗi bước chứng minh diện tích nó bé hơn hoặc bằng 1/8 tớ chia ra nhiều trường hợp qá. Giúp với, trình bài cụ thể nhe :-<)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:28 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.85 k/3.03 k (5.90%)]