Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Hình Học (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Chọn đội tuyển PTNK 2019 (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52999)

langtu 13-12-2020 07:19 AM

Chọn đội tuyển PTNK 2019
 
Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn (O) bán kính R. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho $\overrightarrow{AM}= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Đường tròn tâm M bán kính MB cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ 2 là D. Một đường thẳng đi qua M song song AD cắt AC tại N. Chứng minh rằng
$\overrightarrow{AN}= \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.$


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:31 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.81 k/2.99 k (6.02%)]