Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Lý Thuyết Số/Number Theory (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Chứng minh abcd không phải SCP (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52818)

vjpd3pz41iuai 05-12-2019 07:30 PM

Chứng minh abcd không phải SCP
 
Cho các số nguyên dương a,b,c,d thỏa mãn
$a+b=c+d=2017 $.Chứng minh rằng tích a.b.c.d không phải số chính phương.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:30 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.57 k/2.75 k (6.53%)]