Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Giải Tích (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Bài tập: (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52959)

coixaygiovt 08-01-2020 08:15 PM

Bài tập:
 
Cho dãy số $(x_n)$ được xác định bởi công thức $ x_1=1; x_{n+1}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{3+3x^2_n}-x_n}{1+\sqrt{1+x^2_n}+\sqrt{3}x_n}$. Tìm $\lim {x_n}$. ( Đề thi oolympic 27/4 tỉnh BRVT năm 2016-2017).


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:27 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.57 k/2.75 k (6.50%)]