Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số và Lượng Giác (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Chọn đội tuyển Quảng Nam 2021 (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52996)

langtu 01-11-2020 09:29 AM

Chọn đội tuyển Quảng Nam 2021
 
Cho $a$, $b$, $c$ là các số thực thỏa mãn điều kiện $a^2+b^2+c^2=3$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
\[P=abc+2\left(ab+bc+ca\right)+4\left(a+b+c\right).\]


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:06 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.64 k/2.82 k (6.36%)]