Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Xác Suất - Thống Kê (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Tính xác suất để chọn hai tập con chỉ có hai phần tử giống nhau (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51846)

ctthai.ag 05-06-2018 02:26 PM

Tính xác suất để chọn hai tập con chỉ có hai phần tử giống nhau
 
Cho tập hợp $A$ có $6$ phần tử. Lấy ngẫu nhiên $2$ tập con từ các tập con của tập hợp $A$. Tính xác suất để trong hai tập con lấy ra chỉ có hai phần tử giống nhau.

Nhờ mọi người giúp đỡ!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:24 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.82 k/3.00 k (6.03%)]