Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tôpô/Topology (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=129)
-   -   Định lý Van Kampen (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=50912)

phamkhoabang 25-01-2017 02:07 PM

Định lý Van Kampen
 
Mình mới học định lý Van Kampen , nhưng chưa quen nên không biết một số ví dụ cụ thể dùng nó để tính một số nhóm cơ bản , tìm trên mạng thì cũng không có . Vậy ai có vài ví dụ có thể nêu ra cho mình được không ?

beyondinfinity 18-04-2018 06:24 PM

Địng lý Van Kampen lý thuyết là có một biểu đồ giao hoán liên hệ giữa fundamental group của không gian $X$ với group của không gian con $X_1$, $X_2$ và $X_0 = X_1\cap X_2\ne \emptyset$. Từ biểu đồ giao hoán này có thể tính được $\pi_1(X)$ trong vài trường hợp như khi $X_0$ hay $X_1$ simply connected etc. Ví dụ như torus $\mathbb{Z}\times \mathbb{Z}$. Chi tiết có thể tìm trong cuốn Introduction to knot theory hoặc cuốn của Massey bản cũ (bản mới đổi tên thành Singular homology theory và cắt mất phần đầu).


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:00 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.62 k/3.84 k (5.92%)]