Diễn Đàn MathScopeDiễn Đàn MathScope
  Diễn Đàn MathScope
Ghi Danh Hỏi/Ðáp Thành Viên Social Groups Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Go Back   Diễn Đàn MathScope > Những Vấn Đề Chung > LaTeX

News & Announcements

Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé !

* Nội quy MathScope.Org

* Một số quy định chung !

* Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope

* Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây

* Những câu hỏi thường gặp

* Về việc viết bài trong Box Đại học và Sau đại học


Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 14-01-2013, 11:12 PM   #1
tdkbeo
+Thành Viên+
 
Tham gia ngày: Jan 2013
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Một chút thắc mắc về Beamer

Chào mọi người, mình là thành viên mới của diễn đàn và cũng là một người sử dụng không chuyên về Latex. Lĩnh vực làm việc của mình là ngành xây dựng, một lĩnh vực mà việc sử dụng LaTex còn khá xa lạ. Trong thời gian tới, mình rất mong các bạn trên diễn đàn hỗ trợ mình trong việc giới thiệu LaTex đến với cộng đồng khoa học nho nhỏ của mình. Nhưng trước tiên xin đóng góp một vấn đề nhỏ để chúng ta cùng trao đổi.

Mình đang soạn thảo beamer với Texmaker và lệnh pdflatex, nhưng khi sử dụng $ ... $ thì nó báo lỗi.
Mình đã thử sử dụng với lệnh latex thì file pdf được tạo ra nhưng công thức thì lại không đầy đủ.

Có bạn nào có giải pháp trong trường hợp này không? Nội dung mình post luôn dưới đây. File tex mình gửi kèm theo post này nếu bạn nào muốn. Xin cảm ơn các bạn.

\documentclass{beamer}
\mode<presentation>{
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{whale} % mau xanh den, kha giong tong mau dung lam slide bao ve.
}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}


%%%% Dua "so frame/ tong so frame" vao ben phai cua "footer" ma khong bi pha dong :

\expandafter\def\expandafter\insertshorttitle\expa ndafter{%
\insertshorttitle\hfill%
\insertframenumber\,/\,\inserttotalframenumber}
\usepackage{beamerthemeshadow}

%%%% Khai bao duoi file

%\usepackage[pdftex]{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{pdftitle={ },
pdfsubject={ },
pdfauthor={TRINH Duy Khanh},
pdfkeywords={pdftex,acrobat}
bookmarks=false,
pdfpagemode=None,
linkcolor=black,
citecolor=black,
colorlinks=true,
%bookmarks=true,
%pagebackref=true,
bookmarksopen=false,
bookmarksopenlevel=1,
%backref=true,
%hyperindex=true,
urlcolor=black,}%\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg}
%\DeclareGraphicsRule{.pdf}{pdf}{*}{}
%\DeclareGraphicsRule{.jpg}{jpg}{*}{}%\graphicspath{{../../test1/}}
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg}
\DeclareGraphicsRule{.pdf}{pdf}{*}{}
\DeclareGraphicsRule{.jpg}{jpg}{*}{}


\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{xcolor}
%\usepackage{amstext,latexsym,amsbsy,amssymb,amsma th,amsthm}

\pagenumbering{arabic}\title{\bf \\
KẾT CẤU NCN MÁI NHẸ CÓ CẦU TRỤC}
\author{Trịnh Duy Khánh}
\institute{
Bộ môn Công trình Thép-Gỗ\\
Đại học Xây Dựng}
%\insertdate
\date{\today}
%{Báo cáo Đồ án môn học}

\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}
% frame này là danh sách của các tựa của các \section có trong bài thuyết trình
\frametitle{\large \bf Nội dung}
\tableofcontents
\end{frame}
\section{Nhiệm vụ và số liệu}
%\section{Lựa chọn sơ bộ kích thước}
\begin{frame}
% \frametitle{\large \bf }
\begin{itemize}
\item[•]
Nhiệm vụ : tương đương đồ án môn học kết cấu thép 2
\item[•]
Số liệu đồ án :
\begin{itemize}
\item[•]
Nhịp khung :
\item[•]
Bước khung :
\item[•]
Vùng gió :
\item[•]
Địa hình :
\item[•]
Cầu trục :
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}
\section{Tính toán ngoại lực tác động}
\begin{frame}
\begin{itemize}
\item[•]
Tĩnh tải với hệ số độ tin cậy %$ n = 1,1$
\begin{itemize}
\item[•]
Tải trọng mái lợp, giằng và xà gồ.
\item[•]
Tải trọng tường tôn bao.
\item[•]
Trọng lượng cầu trục và dầm hãm
\item[•]
Trọng lượng bản thân của kết cấu khung.
\end{itemize}
\item[•]
Hoạt tải
\begin{itemize}
\item[•]
Tải trọng sửa chữa mái
\item[•].
Áp lực đứng của tải trọng lên vai cột.
\item[•]
Lực hãm ngang của xe con.
\end{itemize}
\item[•]
Tải trọng gió với hệ số độ tin cậy $n=1,2$
\begin{itemize}
\item[•]
Gió ngang
\item[•]
Gió dọc
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}\end{document}
[RIGHT][I][B]Nguồn: MathScope.ORG[/B][/I][/RIGHT]
 
File Kèm Theo
Kiểu File : rar slide2.rar (1.6 KB, 4 lần tải)
tdkbeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-01-2013, 02:30 PM   #2
hungchng
Super Moderator
 
hungchng's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 696
Thanks: 8
Thanked 800 Times in 423 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi tdkbeo View Post
Chào mọi người, mình là thành viên mới của diễn đàn và cũng là một người sử dụng không chuyên về Latex. Lĩnh vực làm việc của mình là ngành xây dựng, một lĩnh vực mà việc sử dụng LaTex còn khá xa lạ. Trong thời gian tới, mình rất mong các bạn trên diễn đàn hỗ trợ mình trong việc giới thiệu LaTex đến với cộng đồng khoa học nho nhỏ của mình. Nhưng trước tiên xin đóng góp một vấn đề nhỏ để chúng ta cùng trao đổi.

Mình đang soạn thảo beamer với Texmaker và lệnh pdflatex, nhưng khi sử dụng $ ... $ thì nó báo lỗi.
Mình đã thử sử dụng với lệnh latex thì file pdf được tạo ra nhưng công thức thì lại không đầy đủ.

Có bạn nào có giải pháp trong trường hợp này không? Nội dung mình post luôn dưới đây. File tex mình gửi kèm theo post này nếu bạn nào muốn. Xin cảm ơn các bạn.

\documentclass{beamer}
\mode<presentation>{
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{whale} % mau xanh den, kha giong tong mau dung lam slide bao ve.
}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}


%%%% Dua "so frame/ tong so frame" vao ben phai cua "footer" ma khong bi pha dong :

\expandafter\def\expandafter\insertshorttitle\expa ndafter{%
\insertshorttitle\hfill%
\insertframenumber\,/\,\inserttotalframenumber}
\usepackage{beamerthemeshadow}

%%%% Khai bao duoi file

%\usepackage[pdftex]{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{pdftitle={ },
pdfsubject={ },
pdfauthor={TRINH Duy Khanh},
pdfkeywords={pdftex,acrobat}
bookmarks=false,
pdfpagemode=None,
linkcolor=black,
citecolor=black,
colorlinks=true,
%bookmarks=true,
%pagebackref=true,
bookmarksopen=false,
bookmarksopenlevel=1,
%backref=true,
%hyperindex=true,
urlcolor=black,}%\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg}
%\DeclareGraphicsRule{.pdf}{pdf}{*}{}
%\DeclareGraphicsRule{.jpg}{jpg}{*}{}%\graphicspath{{../../test1/}}
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg}
\DeclareGraphicsRule{.pdf}{pdf}{*}{}
\DeclareGraphicsRule{.jpg}{jpg}{*}{}


\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{xcolor}
%\usepackage{amstext,latexsym,amsbsy,amssymb,amsma th,amsthm}

\pagenumbering{arabic}\title{\bf \\
KẾT CẤU NCN MÁI NHẸ CÓ CẦU TRỤC}
\author{Trịnh Duy Khánh}
\institute{
Bộ môn Công trình Thép-Gỗ\\
Đại học Xây Dựng}
%\insertdate
\date{\today}
%{Báo cáo Đồ án môn học}

\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}
% frame này là danh sách của các tựa của các \section có trong bài thuyết trình
\frametitle{\large \bf Nội dung}
\tableofcontents
\end{frame}
\section{Nhiệm vụ và số liệu}
%\section{Lựa chọn sơ bộ kích thước}
\begin{frame}
% \frametitle{\large \bf }
\begin{itemize}
\item[•]
Nhiệm vụ : tương đương đồ án môn học kết cấu thép 2
\item[•]
Số liệu đồ án :
\begin{itemize}
\item[•]
Nhịp khung :
\item[•]
Bước khung :
\item[•]
Vùng gió :
\item[•]
Địa hình :
\item[•]
Cầu trục :
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}
\section{Tính toán ngoại lực tác động}
\begin{frame}
\begin{itemize}
\item[•]
Tĩnh tải với hệ số độ tin cậy %$ n = 1,1$
\begin{itemize}
\item[•]
Tải trọng mái lợp, giằng và xà gồ.
\item[•]
Tải trọng tường tôn bao.
\item[•]
Trọng lượng cầu trục và dầm hãm
\item[•]
Trọng lượng bản thân của kết cấu khung.
\end{itemize}
\item[•]
Hoạt tải
\begin{itemize}
\item[•]
Tải trọng sửa chữa mái
\item[•].
Áp lực đứng của tải trọng lên vai cột.
\item[•]
Lực hãm ngang của xe con.
\end{itemize}
\item[•]
Tải trọng gió với hệ số độ tin cậy $n=1,2$
\begin{itemize}
\item[•]
Gió ngang
\item[•]
Gió dọc
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}\end{document}
Dùng texworks của miktex mở file tex biên dịch đâu có lỗi gì đâu.
[RIGHT][I][B]Nguồn: MathScope.ORG[/B][/I][/RIGHT]
 
File Kèm Theo
Kiểu File : pdf slide2.pdf (100.8 KB, 11 lần tải)
__________________
http://forum.mathscope.org/image.php?type=sigpic&userid=9745&dateline=1306673  632
hungchng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-01-2013, 01:14 AM   #3
tdkbeo
+Thành Viên+
 
Tham gia ngày: Jan 2013
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hự, vậy thì thằng compilator của mình bị sao thế nhỉ? Mình đã phải mò mẫm thay thế cái này \documentclass[mathserif]{beamer} vào file tex ở trên thì nó mới compile được.
Bạn nào có thể giải thích lỗi này cho mình được không? Anyway, rất cám ơn Mod đã giúp đỡ.
[RIGHT][I][B]Nguồn: MathScope.ORG[/B][/I][/RIGHT]
 
tdkbeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2021, 03:37 PM   #4
nanasiglm9
+Thành Viên+
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Thông tin rất thực tế
------------------------------
Title rất thiết thực
[RIGHT][I][B]Nguồn: MathScope.ORG[/B][/I][/RIGHT]
 

thay đổi nội dung bởi: nanasiglm9, 14-09-2021 lúc 03:39 PM Lý do: Tự động gộp bài
nanasiglm9 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Bookmarks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:31 PM.


Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Inactive Reminders By mathscope.org
[page compression: 57.28 k/63.70 k (10.08%)]